Opłacalność zimowego utrzymania dróg

Po sezonie zimowym przychodzi czas na podsumowanie budżetu przeznaczonego na utrzymanie dróg. Aplikacja NaviFleet daje możliwość weryfikacji i przede wszystkim optymalizacji stosowanego sposobu rozliczania się z podwykonawcami.

Podsumowanie czasu pracy w strefie

W systemie NaviFleet możemy w prosty sposób wygenerować raport pracy pojazdów w strefach wyznaczonych do odśnieżania.

Raport odwiedzin w strefach

Raport może obejmować dane z wybranego okresu (w tym przypadku użyteczne będzie podsumowanie całej zimy). Jak widać, w tabeli otrzymujemy czas pracy i przebyty dystans w wybranych strefach.

Na podstawie takich informacji, zleceniodawca jest w stanie przeanalizować koszty towarzyszące różnym wariantom rozliczania się z podwykonawcami (za kilometry odśnieżania lub czas pracy). Po dokonaniu analizy może się okazać, że rozliczanie na podstawie kilometrów odśnieżania jest bardziej opłacalne niż stosowane dotychczas rozliczanie czasu pracy (lub odwrotnie).

W taki sposób możemy opracować plan, który będzie przynosił oszczędności podczas kolejnych sezonów zimowych.

Monitoruj zimowe utrzymanie dróg.

Powiązane posty