czwartek, 27.07.2017, godz. 13:19

Opublikowane przez: w kategorii Monitoring GPS

W zarządzaniu flotą  pierwsze skrzypce gra szeroko pojęta logistyka, to znaczy sprawne żonglowanie pojazdami, kierowcami i osiągnięciami, by przy minimalnych kosztach wygenerować maksymalne zyski z eksploatacji pojazdów. Ostatnie lata doświadczeń wskazują, że polskie floty samochodowe i maszynowe wymagają zwiększonej informatyzacji zarządzania. Bardzo pokrzepiającym jest fakt, że firmy dostrzegają przewagę komputerów nad maszynami w prędkości obliczeń, ewidencjonowaniu dokumentów, zapamiętywaniu dat ważnych terminów i komunikacji. To zaledwie drobny wycinek, ogólnikowo sformułowanych sektorów, w których monitoring GPS przynosi ogromne korzyści.

środa, 12.07.2017, godz. 05:50

Opublikowane przez: w kategorii Monitoring GPS

Tachografy cyfrowe to urządzenia rejestrujące czas pracy i są instalowane w pojazdach o DMC powyżej 3,5 tony. W każdym takim pojeździe wyprodukowanym po 1 maja 2006 r. musi zostać zainstalowany tachograf cyfrowy, a więc alternatywa dla wypieranych tachografów analogowych, w których nośnikiem informacji były papierowe tarczki. Zapis tachografu to obecnie jedyne wiarygodne źródło informacji na temat aktywności kierowcy, a wszystkie zarejestrowane nadużycia upoważniają drogowe służby kontrolne do nałożenia na kierowcę oraz na przedsiębiorstwo, w którym pracuje wysokich kar pieniężnych.

Monitoring pojazdów osobowych najczęściej służy do weryfikacji postępów w pracy przedstawicieli handlowych, instalatorów lub serwisantów. Możliwość wykorzystywania pojazdu firmowego w celach prywatnych przez pracowników wiąże się z potrzebą rozdzielenia przejazdów prywatnych od przejazdów handlowych. W tym artykule nakreślimy w jaki sposób kontrolować przejazdy prywatne służbowym samochodem.

czwartek, 29.06.2017, godz. 09:29

Opublikowane przez: w kategorii Monitoring GPS

Monitoring naczep ciężarowych to szybko rozwijająca się gałąź telematyki. Dzieje się tak ze względu na ścieżkę optymalizacji globalnych procesów transportowych. Obecnie największą część drogowego transportu towarów wykonuje się samochodem ciężarowym i dedykowaną mu naczepą – zawsze tę samą. Ideą transportu intermodalnego jest połączenie transportu kolejowego lub morskiego z transportem drogowym i przewóz całej naczepy. Nowoczesne systemy transportowe, jak na przykład transport intermodalny polegają na przewozie wybranej jednostki ładunkowej więcej niż jedną gałęzią transportu – np. transport drogowy i kolejowy. Do największych zalet tego rozwiązania należy zaliczyć ograniczanie emisji szkodliwych substancji wytwarzanych przez pojazdy ciężarowe na drogach i niższy koszt przewozu. Dla branży telematyki i monitoringu GPS to nowe wyzwania, ale także nowe możliwości.