Największe zapotrzebowanie na systemy lokalizacji GPS on-line zrodziło się w branży ciężarowej, ponieważ praca w relacji kierowca <-> spedytor wymaga nieustannego kontaktu w obie strony. Na początku kluczową funkcjonalnością było wyświetlanie pozycji pojazdów na mapie oraz zapoznanie się z śladem na mapie, który obrazował przebytą trasę. A teraz? No właśnie – zobaczcie jak obecnie wyglądają systemy zarządzania pojazdami i jakie mają funkcjonalności.

Śledzenie pozycji na mapie w monitoringu GPS wciąż pozostaje niezastąpioną funkcjonalnością

Kontrolowanie położenia pojazdów na mapach całego świata i automatyczne odświeżanie pozycji zapewnia spedytorom błyskawicznie działające źródło informacji, na temat statusu pracy poszczególnych pojazdów. Obecnie prócz lokalizacji na mapie, większość systemów lokalizacyjnych dostarcza użytkownikowi informacji o bieżących odczytach diagnostycznych. Spedytor odpowiedzialny za zarządzanie flotą lub jej fragmentem otrzymuje narzędzie do monitorowania ciężarówek oraz parametrów ich pracy. Panel okna pojazdu w aplikacji do śledzenia mapa.navifleet.pl zawiera wszystkie niezbędne informacje na temat zasilania pojazdu, stanu paliwa w zbiornikach, prędkości poruszania się i choćby nacisku na pedał gazu. Obecnie do lokalizowania pojazdów ciężarowych przydaje się kompleksowa forma wyświetlania danych – z jednej strony na dużej mapie prezentacja pojazdów pozwala szybkim rzutem oka określić położenie ciężarówek i lokalizację naczep, a z drugiej strony wygodna lista pojazdów i naczep mówi o tym, które pojazdy pracują i jacy kierowcy w nich się znajdują.

Mapa z pojazdami w systemie GPS do śledzenia ciężarówek - Navifleet

Rys. 1 Śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym na mapie w aplikacji Navifleet.

 

Historia przebytej trasy w systemie monitoringu GPS odzwierciedla drogę przebytą przez ciężarówki

W zarządzaniu flotą pojazdów ciężarowych najczęściej chodzi o szybkie sprawdzenie pozycji. Wtedy, kiedy w bardzo krótkim czasie na podjęcie decyzji o przyjęciu oferty przewozowej lub odrzuceniu jej trzeba sprawdzić pozycję wolnego samochodu, czas jest na wagę złota. Zdarzają się jednak sytuację, w których menedżer floty transportowej chce sprawdzić o której godzinie kierowca wyruszył w trasę, czy wybrał optymalną drogę przejazdu i czy w trakcie trwania przewozu nie pojawiły się komplikacje lub nadużycia ze strony kierowcy. Wówczas najprostszą drogą do osiągnięcia tego celu jest wygenerowanie historii przebytej trasy w systemie do śledzenia ciężarówek. Ślad na mapie odwzorowuje przebytą trasę, oznacza miejsca postojowe i prezentuje zbiorczą statystykę za wskazany przedział czasu. Bardzo ciekawym urozmaiceniem jest belka z interaktywnymi wykresami prędkości jazdy, poziomu paliwa, napięcia zasilania czy temperatury ładunku.

Ślad trasy w aplikacji GPS - Navifleet do śledzenia ciężarówek

Rys. 2 Historia przebytej trasy  w systemie monitoringu GPS – Navifleet

Raporty to tabelaryczne statystyki przejazdów umożliwiające wyciąganie wniosków na temat wykorzystania floty

W systemie Navifleet® raportom został dedykowany obszerny moduł, dzięki któremu zarządzanie flotą TIR jest bardzo łatwe i intuicyjne. Raporty w systemie do lokalizowania ciężarówek bazują na danych lokalizacyjnych z pojazdu. Najbardziej popularnym raportem według użytkowników systemu Navifleet® jest karta drogowa prezentująca przejazdy oraz postoje. Bogaty zestaw informacji uzupełniających sprawia, że podany raport jest automatycznie tworzącym się rejestrem pracy pojazdu. Równie atrakcyjnymi są raporty delegacji i noclegów, które umożliwiają kompleksowe rozliczenie delegowanego kierowcy na wskazanych formularzach. Raport ewidencji czasu pracy kierowcy odzwierciedla aktywności kierowcy odczytywane bezpośrednio z tachografów cyfrowych i pozwala zorientować się w odbywanych odpoczynkach i czasie jazdy. Zarządzanie flotą pojazdów ciężarowych jest ułatwione poprzez przekrojowe raporty porównania pracy pojazdów. Dzięki raportom wiadome jest, które ciężarówki cechuje wysokie spalanie, które mogą przyjąć więcej pracy, a które jeżdżą pod maksymalnym obciążeniem.

Raport z danymi GPS z pojazdu z systemu Navifleet

Rys. 3 Raport zbiorczy z podstawowymi danymi z pojazdów w monitoringu GPS.

Kontrola czasu pracy kierowców ciężarowych w oparciu o tachograf cyfrowy w systemie GPS

Systemy monitoringu GPS do zarządzania pojazdami ciężarowymi bardzo szybko się rozwijają i zaspokajają kolejne potrzeby przewoźników. Kontrola czasu pracy musi być przestrzegana w bardzo rygorystyczny sposób. Jakiekolwiek odstępstwo od norm prawnych wiąże się z nałożonym przez służby mandatem karnym na kierowcę oraz na jego szefa. W systemie Navifleet kontrola czasu pracy kierowcy dzieli się na trzy etapy:

  1. Odczyt danych z panelu spedytora sprawia, że dzwonienie do kierowcy ze standardowym pytaniem o pozostały mu czas jazdy może bez problemu odejść w niepamięć. Panel spedytora w Navifleet® służy do kontroli czasu pracy kierowców i wyświetla  dla pracowników w biurze czas pracy kierowcy z uwzględnieniem odpoczynków i czasu prowadzenia.
  2. Raport kontroli czasu pracy według tacho służy zobrazowaniu aktywności kierowcy za pomocą piktogramów dobrze znanych z programów do ewidencjonowania czasu pracy takich jak Tachospeed lub 4Trans. W systemie Navifleet® raport można wygenerować dla każdego kierowcy, który na dowolnym pojeździe objętym systemem monitorowania wykonywał pracę.
  3. Pobieranie plików DDD jest funkcjonalnością docenianą przez firmy transportowe, które wykonują przewozy towaru lub osób poza granicami Polski przez dłużej niż 28 dni. Niespełna 1 miesiąc to zgodnie z ustawą czas na pobranie plików DDD z karty kierowcy, trzykrotnie więcej, bo 90 dni przedsiębiorca ma czas na pobranie plików z pamięci masowej tachografu.

Rozliczanie delegacji zagranicznych w systemie do lokalizowania ciężarówek i dostawczaków

Zgodnie z polskim prawem kierowcy odbywający zagraniczną podróż służbową jest uprawniony do otrzymania od swojego pracodawcy ekwiwalentu pieniężnego z tytułu diety. Jeśli zaś pracownik jest zmuszony do odbycia noclegu poza domem, należy się mu również wypłacenie ekwiwalentu. System Navifleet® automatyzuje rozliczanie delegacji zagranicznych, ponieważ automatycznie oblicza czas, jaki kierowca spędził na terenie wybranych krajów. Co ciekawe, noclegi również zliczane są na poczet wynagrodzenia kierowcy, a wszystko to w oparciu o aktualne stawki diet, noclegów i kursy walut. System Navifleet® jest również bardzo elastyczny jeśli chodzi o sposób rozliczania delegacji, ponieważ umożliwia rozliczanie jej na kilka różnych sposobów – według stawki kraju pobytu, według stawki kraju docelowego lub według własnej stawki diety (jeśli taki jest zapis w regulaminie firmy).

 

Ułatw sobie zarządzenie flotą już dziś.

Powiązane posty