MerService: Efektywne zarządzanie flotą 300 pojazdów

MerService jest spółką oferującą kompleksowe usługi wsparcia biznesu i sprzedaży, zarządzając projektami dla klientów w całej Polsce.

Firma posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu sprzedażą na rynku produktów FMCG. W 2016 roku spółka MerService dołączyła do Grupy Kapitałowej OEX, lidera nowoczesnych usług biznesowych na polskim rynku.

Współpraca Navifleet z MerService

Wyzwanie

Firma stanęła przed wyzwaniem zapewnienia efektywnego raportowania pracy swoich pracowników zaangażowanych w różne projekty. Rozbudowana struktura organizacji wymagała implementacji w systemie określonych ról i odpowiedzialności, a także szkoleń nie tylko dla zespołu zarządzającego flotą ale również dla koordynatorów projektów oraz kierowników regionalnych. 

Drugim równie istotnym wyzwaniem dla MerService było monitorowanie stanu floty, w tym przebiegu i przekroczeń prędkości. Wybór właściwego rozwiązania miał wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa we flocie.  

Kolejnym wyzwaniem było raportowanie liczby kilometrów prywatnych pokonywanych przez użytkowników samochodów służbowych. Zadanie o tyle wymagające, że zespół flotowy zarządza ponad 300 pojazdami.

Rozwiązanie

Wdrożyliśmy system zarządzania flotą oparty na urządzeniach mobilnych OBD (On-Board Diagnostics). To rozwiązanie umożliwia precyzyjne monitorowanie i raportowanie przebiegu oraz codziennej pracy użytkowników w czasie rzeczywistym

Wdrożenie systemu dla całej floty zajęło zaledwie 10 dni roboczych. Jednocześnie z implementacją odbyły się szkolenia dla zespołu flotowego oraz struktury koordynującej pracę użytkowników pojazdów służbowych. 

System umożliwia między innymi:

  • elastyczne przypisywanie użytkowników do pojazdów,
  • szybkie dokonywanie zmian w trakcie trwania projektów,
  • monitorowanie dokonywanych zmian,
  • zarządzanie danymi w oparciu o dedykowane raporty.

Dodatkowo cyklicznie zespół flotowy otrzymuje zindywidualizowany raport przebiegu pojazdów w poszczególne dni z informacjami o urlopach i dniach wolnych od pracy, w formie edytowalnego pliku. Wygenerowanie raportu z systemu dla całej floty za pełny miesiąc nie przekracza 10 sekund. 

Poznaj rozwiązanie do zarządzania flotą, stworzone, by ułatwić Ci pracę.

Za darmo przez 7 dni

Rezultat

MerService zyskał przede wszystkim niezawodne dane, dzięki którym może podejmować świadome decyzje.

Ma także możliwość monitorowania lokalizacji pojazdów, pracy swoich pracowników oraz efektywnego zarządzania pojazdami, tworząc na tej podstawie wiarygodne raporty. System przyczynia się na co dzień do poprawy efektywności operacyjnej i zwiększenia kontroli nad projektami.

Klient o nas

Dzięki wdrożeniu telematyki w naszych samochodach służbowych, zyskaliśmy nie tylko lepszą kontrolę nad naszą flotą, ale także realne narzędzie do poprawy efektywności operacyjnej i bezpieczeństwa naszych pracowników na drodze. Z wykorzystaniem platformy Navifleet skutecznie raportujemy działania pracowników przypisanych do różnych projektów oraz monitorujemy stan floty, obejmujący: wykorzystanie, przebieg i lokalizację w czasie rzeczywistym. Jestem przekonany, że implementacja telematyki Navifleet przyczynia się do osiągania naszych celów biznesowych oraz zwiększenia satysfakcji klientów. 
- Mateusz Frankus, National Field Force Director
Wdrożenie telematyki dla całej floty MerService było sporym wyzwaniem. Jest to nie tylko krok w kierunku bardziej efektywnego zarządzania naszymi zasobami, ale także znaczący wkład w poprawę bezpieczeństwa naszych pracowników na drodze. Zaangażowanie i ścisła współpraca pomiędzy naszym zespołem flotowym a Navifleet podczas tego projektu pozwoliły osiągnąć zamierzone cele, które już dziś stanowią fundament dla efektywności i bezpieczeństwa floty.
- Agnieszka Stryjewska, Członek zarządu

Piotr Smoleń

Head of Product

Jako doświadczony specjalista w dziedzinie zarządzania produktami cyfrowymi, przez ostatnie dziesięć lat skupiałem się na rozwoju innowacyjnych rozwiązań dla flot korporacyjnych. Z pasją podchodzę do analizy rynku, strategii produktowej oraz zarządzania cyklem życia produktu, co pozwala mi na kreowanie rozwiązań, które spełniają potrzeby zarówno użytkowników, jak i rynku zarządzania flotą pojazdów.