Rent A Car Direct: rozliczanie przejazdów zagranicznych

Nasz klient prowadzi wypożyczalnię pojazdów, która obsługuje klientów biznesowych w zakresie wynajmu długoterminowego.

Jednym z warunków umowy najmu jest dodatkowa opłata naliczana w przypadku przekroczenia granic Polski. Przy flocie 260 samochodów manualna kontrola przejazdów zagranicznych byłaby skomplikowana, niedokładna i nieopłacalna.

‍Kierownik wypożyczalni musi mieć możliwość precyzyjnego monitorowania czasu spędzonego przez pojazdy poza granicami kraju, ponieważ stanowi to podstawę do prawidłowego naliczenia dodatkowych opłat dla wynajmujących.

Nieprecyzyjne dane mogą prowadzić do sporów i konfliktów w procesie rozliczeń. W celu uniknięcia takich sytuacji, kluczowe jest wykorzystanie telematyki opartej na urządzeniach połączonych z magistralą CAN pojazdu.


Rozwiązanie Navifleet: Pewne i szybkie rozliczenia z klientami oparte na wiarygodnych danych
Aby zaadresować potrzeby klienta zainstalowaliśmy w pojazdach urządzenia GPS z modułem łączności LTE. Wybór technologii LTE wynika z konieczności dostosowania do zmieniających się standardów komunikacyjnych, gdzie tradycyjne rozwiązania oparte na 2G przestają być wspierane w coraz większej liczbie krajów, szczególnie na rynkach zachodnich.

Na poziomie aplikacji klienta skonfigurowaliśmy dedykowany raport, który automatycznie identyfikuje wyjazdy pojazdów za granicę i generuje zestawienia prezentujące całkowity czas spędzony poza granicami Polski dla każdego numeru rejestracyjnego indywidualnie.

To rozwiązanie zapewnia dokładne dane dotyczące trasy, lokalizacji, prędkości oraz czasu podróży pojazdu. Dzięki temu kierownik wypożyczalni minimalizuje ryzyko pomyłek podczas rozliczania klientów i wie, ile klient musi dopłacić za wynajem pojazdu.

Telematyka daje również możliwość monitorowania pojazdów w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybką reakcję na ewentualne awarie pojazdu, wypadki, czy kolizje. To z kolei przekłada się na zwiększenie zaufania klientów do wypożyczalni oraz poprawę ogólnej jakości obsługi.


Jak zmieniliśmy codzienność klienta?
Kierownik wypożyczalni wie, które pojazdy wyjechały poza granicę Polski i ile czasu tam spędziły. Automatyczny raport z wyróżnieniem pobytu za granicą jest generowany w mniej niż minutę. Dzięki temu, wypożyczalnia może naliczać opłaty dodatkowe, przedstawiając klientowi jednoznaczne i niebudzące wątpliwości rozliczenie.