#6 Akcja Zima – jak rozliczyć zimowe utrzymanie dróg z kilkoma podwykonawcami?

Zimowe utrzymanie dróg to często złożone przedsięwzięcie. W zależności od powierzchni gminy konieczne może być zatrudnienie kilku podwykonawców. W takiej sytuacji rozliczenie prac jest utrudnione i wymaga bardziej skrupulatnego uporządkowania danych. Aplikacja NaviFleet posiada opcję, dzięki której z łatwością rozliczymy zimowe utrzymanie dróg z wieloma podwykonawcami.

Podział pojazdów na grupy

Grupowanie pojazdów to najprostszy sposób na uzyskanie przejrzystych informacji na temat pracy wykonanej przed danego podwykonawcę. Wystarczy przypisać pojazdy poszczególnych zleceniobiorców do odrębnych grup (każdy pojazd może występować w dowolnej liczbie grup).

Tworzenie grup pojazdów

Stworzone grupy można dowolnie edytować i dostosowywać do własnych potrzeb. Dzięki temu mamy możliwość wygenerowania raportu odwiedzin w strefach, obejmującego dane dla konkretnej grupy pojazdów (w tym przypadku dla jednego podwykonawcy).

Raport dla wybranej grupy pojazdów

Co więcej, chcąc porównać działalność podwykonawców możemy stworzyć zbiorczy raport odwiedzin w strefach (dla wszystkich utworzonych grup).

Raport dla kilku grup pojazdów

Taka funkcjonalność z pewnością będzie przydatna podczas działań podsumowujących wydatki gminy na zimowe utrzymanie dróg. Korzystając z danych wygenerowanych przez raport możemy określić to, który podwykonawca działał efektywniej oraz porównać koszty współpracy z zatrudnionymi firmami.

Jacek Stężowski

Content Manager

Inżynier z lekkim piórem. Z przyjemnością łączę pasję do pisania i fascynację nowinkami technologicznymi.