#7 Akcja Zima – jak oddzielić drogi gminne od powiatowych?

Na terenie większości gmin występują nie tylko drogi gminne ale również powiatowe lub krajowe. Odpowiedzialność za zimowe utrzymanie powyższych dróg najczęściej biorą podmioty właściwe dla rodzaju danego odcinka. Nierzadko podwykonawca zaangażowany do utrzymania drogi gminnej musi do niej do jechać tak zwaną „powiatówką”, której utrzymanie nie należy do jego zakresu obowiązków. W jaki sposób oddzielić faktyczną pracę od zwykłego dojazdu do obszaru za który odpowiadamy? W aplikacji NaviFleet możemy to zrobić wyznaczając strefy.

Podział obszaru na strefy

Strefy możemy dowolnie nazwać i przydzielić im wyróżniające kolory. Raz wyznaczone strefy mogą nam służyć przez wiele kolejnych sezonów zimowych.

Podział obszaru na strefy

Każda strefa może mieć dowolny kształt, dostosowany do naszych potrzeb. Na powyższym zdjęciu widać strefy o nieregularnych kształtach, obejmujące większy obszar. Poniżej natomiast wydzielono konkretne odcinki dróg.

Odcinek drogi jako strefa

Tak przygotowana mapa daje szerokie możliwości pozyskiwania danych. Dzięki raportowi odwiedzin w strefach otrzymujemy szczegółowe informacje dot. pracy podwykonawcy w danym obszarze (czas w nim spędzony, przebyty dystans, czas postojów). Na tej podstawie, rozliczymy zleceniobiorcę za faktycznie wykonaną pracę.

Jacek Stężowski

Content Manager

Inżynier z lekkim piórem. Z przyjemnością łączę pasję do pisania i fascynację nowinkami technologicznymi.