#8 Akcja Zima – jak zweryfikować ciągłość pracy odśnieżarek?

Często do zapewnienia optymalnych warunków na drogach (szczególnie w przypadku intensywnych opadów śniegu lub marznącego deszczu) niezbędna jest ciągła praca odśnieżarek i solarek. Aplikacja Navifleet daje nam możliwość zweryfikowania ciągłości wykonywanych usług za pomocą raportu postojów. W aspekcie finansowym, jest to szczególnie przydatne, kiedy z zatrudnioną firmą rozliczamy się na podstawie czasu pracy w danym obszarze.

Raport postojów

Nieplanowany postój pojazdu może wynikać z wielu czynników (niekoniecznie związanych z wątpliwą rzetelnością podwykonawcy). Warto jednak zawsze wiedzieć, że taka sytuacja miała miejsce. Raporty postojów są generowane dla wybranych pojazdów, w określonych ramach czasu.

Wybierając opcję Postoje według dni możemy wykluczyć z raportu np. dni weekendowe. Niezwykle przydatną funkcją jest również możliwość wyróżnienia w zestawieniu postojów o zadanej długości. Dzięki temu raport jest przejrzysty a my jesteśmy w stanie zignorować przestoje związane z planowanymi przerwami w pracy.

Raport postojów informuje nas o czasie trwania, okresie oraz dokładnej lokalizacji postoju (również w postaci współrzędnych). Pomiędzy postojami prezentowane są dane dotyczące długości przebytego odcinka wraz z czasem podróży. W taki sposób możemy dokładnie przeanalizować wybrany cykl pracy pojazdu.

Dla lepszego zwizualizowania raportu, wszystkie odcinki trasy (postój -> jazda) można jednym kliknięciem przenieść na mapę.

Taki widok daje nam wręcz nieograniczone możliwość do dalszej analizy, włącznie z płynnym odtwarzaniem całej trasy, szczegółowymi informacjami na temat prędkości i spalania, wykazem statusów pojazdu i wieloma innymi funkcjonalnościami.

Rozliczanie utrzymania dróg z podwykonawcą na podstawie czasu pracy to wygodne rozwiązanie dla obu stron. Pamiętajmy jednak o tym, żeby (jak sama nazwa wskazuje) ponosić koszty za czas rzeczywiście poświęcony pracy. Dzięki raportowi postojów w aplikacji Navifleet możemy to miarodajnie kontrolować.

Współpraca podmiotów państwowych z prywatnymi podwykonawcami jest złożonym procesem. Narzędzia oferowane przez Navifleet pozwolą na jego optymalizację i usprawnią wymagające przedsięwzięcie, jakim jest zimowe utrzymanie dróg.

Jacek Stężowski

Content Manager

Inżynier z lekkim piórem. Z przyjemnością łączę pasję do pisania i fascynację nowinkami technologicznymi.