Integracja Navifleet® z systemami transportowymi jak Trans, TimoCom, LKW Walter, DHL, 4Trans, FireTMS itp.

Aby zapewnić firmom transportowym jak największą wygodę w zarządzaniu własnym taborem transportowym w tworzeniu systemu Navifleet® przyjęliśmy strategię pozwalającą na szereg użytecznych integracji z innymi aplikacjami transportowymi. Od zawsze wiadomo, że największe efekty osiąga się w grze zespołowej, dlatego też nasz system jest przygotowany pod integracje Navifleet z niemal każdym systemem informatycznym.

Integracje Navifleet z giełdami transportowymi umożliwiają szybkie zdobywanie frachtów.

Giełdy transportowe to podstawowe narzędzie pracy niemal 100% polskich przedsiębiorstw transportowych. Najbardziej znanymi giełdami  transportowymi w Polsce są Trans.eu i TimoCom. Te giełdy zapewniają sprawne skomunikowanie się zleceniodawcy ze zleceniobiorcą. Wykorzystując integrację Navifleet® z giełdami Trans i TimoCom przewoźnik ma dostęp do aktualnej pozycji swoich pojazdów w trybie rzeczywistym bezpośrednio z giełdy transportowej. Dzięki temu zarządzanie flotą w oparciu o wyszukiwanie wolnych frachtów w najbliższej odległości od pojazdu jest dziecinnie proste. Wystarczy aktywować integrację w systemie Navifleet®, by po zalogowaniu na konto użytkownika w giełdzie operować tylko na ofertach transportowych, które mają swój początek (załadunek) w niedalekiej odległości od pojazdu.

Panel systemu Navifleet, w którym można aktywować integrację z giełdami transportowymi

Rys. 1 Panel pojazdu w aplikacji mapa.navifleet.pl umożliwiający aktywowanie integracji z giełdami transportowymi.

Integracje Navifleet z programami spedycyjnymi drogą do łatwiejszego zarządzania flotą.

Duże, międzynarodowe spedycje drogowe współpracują z ogromną ilością przewoźników. Zróżnicowanie rynkowe systemów monitorowania pojazdów jest tak duże, że niemal każdy przewoźnik posiada inny system śledzenia pojazdów. Z takim problemem spotkała się duńska firma GateHouse, która nawiązała z nami kontakt w ubiegłym roku na prośbę międzynarodowej spedycji DHL. Jeden z naszych dużych klientów, którego flota przekracza 50 pojazdów ciężarowych podpisał umowę firmą DHL na podwykonawstwo usług transportowych. Wymaganym elementem umowy było podłączenie naszych lokalizatorów do systemu informatycznego, z którego codziennie korzystają spedytorzy DHL. System informatyczny był administrowany przez wspomnianą powyżej firmę GateHouse, która była integratorem systemów flotowych dla spedycji DHL. Przygotowanie naszego systemu zarządzania flotą do integracji i umożliwienie spedytorom śledzenia pojazdów należących do podwykonawców przebiegło bardzo szybko. Przez kilka lat istnienia naszej firmy, z podobnym problemem przyszły do nas również takie spedycje jak LKW Walter i Duvenbeck, dla których integracje wykonaliśmy równie sprawnie.

Logotypy systemów transportowych - Trans, Timocom, DHL, GateHouse

Rys.2 Przykładowe systemy, z którymi system Navifleet® został zintegrowany.

Integracja Navifleet z systemem 4Trans ułatwia rozliczanie płacy minimalnej

System 4Trans to szanowany w środowisku transportowym program do analizy czasu pracy kierowcy na podstawie plików DDD. Sam fakt mówiący o tym, że Inspekcja Transportu Drogowego w Polsce korzysta właśnie z niego przy kontrolach odzwierciedla poziom jego zaawansowania. Prócz analizy czasu pracy umożliwia również rozliczanie płacy minimalnej kierowców pojazdów ciężarowych. Bez systemu monitoringu GPS taka praca wiąże się ze żmudnym, ręcznym określaniem czasów przekraczania granic między państwami objętymi płacą minimalną. System Navifleet® posiada raport, który zawiera automatycznie rozpoznane przekroczenia granic. Wykonany niedawno przez nas import umożliwia sprawne przeniesienie danych o całej flocie pojazdów z wybranego zakresu czasowego do programu 4Trans w postaci jednego pliku. Ręczne naniesienie odcinków zagranicznych z przebytych tras w miesiącu w programie 4Trans dla jednego pojazdu pochłania około 30 minut. Dla 10 pojazdów to 5 godzin, a dla floty 50 pojazdów to 25 godzin, czyli nieco ponad 3 dni pracy. Właśnie tyle klienci Navifleet® oszczędzają dzięki korzystaniu z importu odcinków zagranicznych do rozliczenia pracy minimalnej.

Zrzut z programu Navifleet prezentuje przejazdy zagraniczne ciężarówki

Rys. 3 Raport przekraczania granic w systemie Navifleet®

Integracje z systemami flotowymi bardzo korzystnie wpływają na zwiększenie komfortu zarządzania flotą. Systemy opisane powyżej to tylko kilka najbardziej popularnych integracji, jakie wykonaliśmy. Każda integracja wiąże się z realnym ułatwieniem pracy naszym klientom – mamy to na uwadze i zawsze chętnie podchodzimy do rozmów na ten temat. Wierzymy, że dzięki temu nasz system lokalizacji pojazdów GPS dostarczy dużo więcej korzyści, a jego użyteczność znacznie wzrośnie ponad poziom prezentowany przez standardowe, konkurencyjne systemy, których główną zaletą jest śledzenie punktu na mapie.

Jacek Stężowski

Content Manager

Inżynier z lekkim piórem. Z przyjemnością łączę pasję do pisania i fascynację nowinkami technologicznymi.