Integracja z WoodAccept – zarządzanie transportem drewna

Integracja z WoodAccept

Rozwój cywilizacji przez stulecia doprowadził do znacznej degradacji lasów w Polsce i Europie, dlatego zaraz po II Wojnie Światowej podjęto działania mające na celu poprawę tej sytuacji. Jedną z tych metod jest certyfikacja drewna polegająca na dokładnej kontroli jego miejsca załadunku i przewozu, a także dalszej obróbki, w wyniku której powstają meble lub materiały papiernicze. W styczniu 2018 podjęliśmy współpracę z czeskim systemem kontroli transportu drewna – WoodAccept, w wyniku której oferujemy nadzór nad transportem tego surowca dla kilkunastu największych przedsiębiorstw drzewnych w Czechach.

Załadunek drewna przed transportem

Międzynarodowa organizacja certyfikująca drewno rekomenduje monitoring GPS

PEFC International (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) to założona w 1999 roku międzynarodowa organizacja pozarządowa non-profit, której celem jest promowanie racjonalnej gospodarki leśnej. Jednym z narzędzi, jakim dysponuje jest certyfikacja drewna akceptowalna przez wszystkie zrzeszone kraje, w tym Polskę. Obecnie PEFC certyfikuje ponad 300 mln ha lasów, 750 tys. właścicieli i 18 700 firm uczestniczących w łańcuchu dostaw drewna aż w 39 krajach na całym świecie. Największą zaletą systemu PEFC na tle innych, konkurencyjnych systemów certyfikacji jest zachowanie zdrowego bilansu między środowiskiem lokalnym i globalnym. PEFC dba o dobro lokalnych społeczności dbając o przestrzeganie praw pracy lokalnej ludności, zabrania stosowania szkodliwych substancji chemicznych oraz przeciwdziała nieautoryzowanemu wywozowi drewna z lasów objętych certyfikatem. Aby umieszczenie na produkcie końcowym etykiety potwierdzającej certyfikację, wszystkie podmioty gospodarcze biorące udział w łańcuchu procesów produkcji muszą posiadać certyfikat PEFC, a transport drewna z lasu do miejsca obróbki musi być dokładnie monitorowany systemem lokalizacji GPS.

Przykład etykiety PEFC

Fot. 1 Przykład etykiety PEFC potwierdzającej, że produkt jest objęty certyfikatem i jest wytworzony z drewna pochodzącego z kontrolowanych lasów.

Platforma Navifleet umożliwia przewoźnikom automatyczną rejestrację trasy przejazdu

Na potrzeby projektu przygotowaliśmy środowisko pracy dla przewoźników uwzględniające aplikację dyspozytorską oraz aplikację mobilną dla kierowców. W transporcie drewna zazwyczaj uczestniczą 2 podmioty – sprzedający i przewoźnik w jednym oraz kupujący (przedsiębiorstwo obróbki). Kierowca w miejscu załadunku drewna otrzymuje od załadowcy numer dostawy, którą zidentyfikuje się podczas rozładunku. W chwili rozpoczęcia przejazdu musi wprowadzić numer dostawy do aplikacji mobilnej (Android, iOS, Blackberry, Windows Phone) i zasygnalizować rozpoczęcie transportu. Od tego momentu system aktywuje gromadzenie danych z trasy przejazdu do momentu rozładunku drewna, które również jest sygnalizowane przez kierowcę w aplikacji. W chwili zakończenia przejazdu aplikacja Navifleet przelicza krótkie statystyki dotyczące trasy i wysyła je automatycznie do czeskiego systemu WoodAccept, który jest swoistym centrum zarządzającym wszystkimi transportami drewna. W systemie WoodAccept dostawca drewna, przewoźnik i odbiorca mogą w każdej chwili sprawdzać postęp w dostawie drewna oraz status płatności. W platformie Navifleet nad wszystkim czuwa aplikacja dyspozytorska, w której wybrany użytkownik może podglądnąć statusy wszystkich przewozów realizowanych przez jego firmę i odpowiednio nimi zarządzać.

Korzyści płynące z wykorzystania systemu monitoringu GPS w transporcie drewna

Wbrew ogólnemu przekonaniu system kontroli transportu drewna oparty o monitoring GPS generuje profity na każdym etapie łańcucha dostaw. Po pierwsze dostawca certyfikowanego drewna dzięki dostępowi do międzynarodowej platformy WoodAccept może swobodnie śledzić transport, a dzięki lokalizacji pojazdu może dokładnie udokumentować przebieg trasy. Po zakończeniu przewozu w systemie informatycznym pojawia się informacja o spodziewanym terminie płatności, a ze względu na zewnętrzny nadzór zminimalizowano ryzyko opóźnień w płatnościach. Warto wspomnieć również o tym, że przedsiębiorstwa skupujące drewno oferują dużo lepsze ceny skupu drewna, jeśli jego transport i miejsce załadunku było monitorowane. Z perspektywy odbiorcy, a więc przedsiębiorstwa zajmującego się obróbką tego drewna rejestrowanie przejazdu jednoznacznie pozwala potwierdzić (np. dla potrzeb procedur weryfikacyjnych PEFC), że przewóz drewna jest autoryzowany na każdym etapie. To jest niezwykle ważne z punktu widzenia zachowania certyfikatu przez produkt końcowy, który został wykonany z dostarczonego drewna.

Jacek Stężowski

Content Manager

Inżynier z lekkim piórem. Z przyjemnością łączę pasję do pisania i fascynację nowinkami technologicznymi.