Rola flotowca w firmie. Jak być dobrym flotowcem?

W dzisiejszych czasach zarządzanie flotą pojazdów w firmach staje się coraz bardziej złożonym zadaniem, które często jest niedoceniane w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Mimo, że może się wydawać, że jest to tylko jedna z wielu funkcji w firmie, rola flotowca ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Flotowiec, czyli fleet manager, to kluczowa postać odpowiedzialna za zarządzanie pojazdami firmowymi oraz opracowywanie strategii flotowej.

Rola flotowca w firmie

Jednak często to stanowisko nie jest traktowane jako pełnowartościowe, a obowiązki związane z zarządzaniem flotą są przekazywane osobom z różnych działów, takim jak administracja, dział techniczny czy księgowość. Często wynika to z braku świadomości w firmach, że fleet manager to nie tylko osoba koordynująca zakupy samochodów czy organizująca serwisowanie pojazdów. Stanowisko flotowca wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, umiejętności strategicznego myślenia oraz zdolności do efektywnego zarządzania zasobami i budżetem.

Brak świadomości o tym jak istotna jest rola flotowca może prowadzić do nieoptymalnego zarządzania zasobami firmy oraz zwiększonych kosztów operacyjnych. Dlatego ważne jest zrozumienie, że fleet manager pełni kluczową rolę w optymalizacji floty pojazdów, wpływając bezpośrednio na efektywność i rentowność działalności przedsiębiorstwa.

Kluczowe aspekty roli flotowca

Początkowo, wielu pracodawców myśli o flotowcu jedynie jako o osobie zajmującej się logistyką i utrzymaniem pojazdów firmowych. W rzeczywistości jednak, rola flotowca jest znacznie szersza i bardziej złożona. Fleet manager to nie tylko osoba, która dba o zakup i serwis samochodów. To specjalista posiadający unikalną wiedzę techniczną, zdolny do analizy danych i podejmowania decyzji strategicznych. W złożonym otoczeniu biznesowym, zarządzanie flotą ma istotne znaczenie dla efektywności i oszczędności firmy. Dlatego też, być dobrym flotowcem to znacznie więcej niż tylko obsługa pojazdów.

  • Jednym z głównych zadań osoby zarządzającej flotą jest tworzenie i wdrażanie polityki flotowej w firmie. Obejmuje to określenie standardów i procedur związanych z eksploatacją pojazdów, w tym wybór odpowiednich modeli, kontrolę kosztów i ubezpieczeń, określenie procedur serwisowych, norm ekologicznych i bezpieczeństwa.
  • Kolejnym istotnym aspektem pracy flotowca jest proces zakupu nowych pojazdów. Wymaga to nie tylko znajomości rynku i dostępnych modeli, ale także umiejętności negocjacyjnych i analizy kosztów eksploatacji. Flotowiec odpowiada za proces zakupu lub leasingu nowych pojazdów, w tym negocjacje cenowe, wybór modeli odpowiadających potrzebom firmy oraz monitorowanie umów. Musi dokładnie ocenić potrzeby firmy oraz wybrać pojazdy, które będą spełniać zarówno wymagania użytkowe, jak i budżetowe.
  • Flotowiec jest również odpowiedzialny za monitorowanie wydajności pojazdów oraz dostosowywanie floty do zmieniających się potrzeb firmy. Przygotowuje raporty dotyczące wydajności floty, analizuje dane eksploatacyjne i podejmuje działania mające na celu redukcję kosztów eksploatacji, na przykład poprzez wybór bardziej ekologicznych lub ekonomicznych rozwiązań. Oczywiście, na bieżąco zarządza codziennymi operacjami związanymi z flotą, organizując przeglądy, naprawy, ubezpieczenia i wymianę pojazdów.

Jak być dobrym flotowcem?

Aby osiągnąć pozycję skutecznego i cenionego flotowca, niezbędne są określone umiejętności i cechy osobowości. Kluczowym elementem jest głęboka znajomość branży motoryzacyjnej, obejmująca zrozumienie aktualnych trendów technologicznych w pojazdach oraz regulacji dotyczących zarządzania flotą. Ponadto, flotowiec powinien posiadać silne umiejętności analityczne, umożliwiające efektywną analizę danych dotyczących kosztów eksploatacji, zużycia paliwa i trwałości pojazdów, co pozwala na wyciąganie trafnych wniosków i formułowanie rekomendacji mających na celu poprawę efektywności floty.

Nie mniej ważne są umiejętności negocjacyjne i zarządzanie relacjami, umożliwiające prowadzenie skutecznych negocjacji z dostawcami, serwisami samochodowymi i firmami leasingowymi, co przyczynia się do uzyskania korzystnych warunków współpracy. Równie istotna jest umiejętność efektywnej komunikacji zarówno wewnętrznej, z różnymi działami firmy, jak i zewnętrznej, z partnerami biznesowymi, co wspiera sprawną koordynację i osiąganie celów floty.

Dodatkowo, flotowiec powinien skupiać się na oszczędnościach, posiadając umiejętność identyfikacji sposobów optymalizacji kosztów floty, czy to poprzez lepsze wykorzystanie paliwa, negocjacje cenowe czy wybór ekonomicznych rozwiązań serwisowych. Podstawowa wiedza z zakresu mechaniki i technologii pojazdowej jest również niezbędna, aby móc trafnie ocenić specyfikę floty i podejmować mądre decyzje dotyczące zakupów i utrzymania pojazdów.

Posiadanie tych umiejętności i cech osobowości pozwala na skuteczne zarządzanie flotą pojazdów, poprawiając efektywność, kontrolę kosztów oraz wspierając realizację celów biznesowych firmy.

Flotowiec powinien patrzeć na zarządzanie flotą nie tylko krótkoterminowo, ale także długoterminowo. Powinien mieć strategię na przyszłość, uwzględniającą zmiany technologiczne, ekonomiczne oraz regulacyjne, które mogą mieć wpływ na flotę firmy.

Szkolenia i edukacja

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, coraz więcej instytucji edukacyjnych oferuje różnorodne kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania flotą. Takie programy edukacyjne są skonstruowane w taki sposób, aby umożliwić uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności wymaganych w pracy flotowca. Dodatkowo, regularne uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach branżowych umożliwia śledzenie najnowszych trendów oraz technologii związanych z zarządzaniem flotą. Dzięki temu flotowcy mogą nie tylko poszerzać swoją wiedzę, ale także stale ulepszać swoje umiejętności i być na bieżąco z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem biznesowym.

Bariery i wyzwania flotowca

Jednym z głównych problemów, z jakimi na co dzień musi mierzyć się flotowiec jest brak pełnego uznania jego pozycji w strukturze organizacyjnej firmy. Często flotowcy są traktowani jedynie jako osoby odpowiedzialne za zatankowanie samochodów czy umówienie przeglądu technicznego. Tymczasem, prawdziwa wartość flotowca tkwi w jego zdolnościach do analizy danych, prognozowania potrzeb floty w przyszłości oraz podejmowania strategicznych decyzji mających na celu optymalizację kosztów.

Kolejnym wyzwaniem dla flotowca jest brak odpowiednich zasobów i narzędzi do efektywnego zarządzania flotą. Często firmy nie inwestują wystarczająco w systemy monitorowania pojazdów czy oprogramowanie do zarządzania flotą, co prowadzi do trudności w śledzeniu kosztów, utrzymaniu pojazdów oraz planowaniu ich wymiany.

Flotowcy muszą być elastyczni i dostosowywać się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego, w tym nowych technologii, regulacji dotyczących motoryzacji oraz warunków rynkowych. Konieczność śledzenia i dostosowywania się do tych zmian może być wyzwaniem dla flotowców.

Często flotowcy muszą radzić sobie z różnorodnymi obowiązkami, obejmującymi zarządzanie aspektami finansowymi, technicznymi i administracyjnymi floty. Zarządzanie wieloma zadaniami jednocześnie może być trudne i wymagać skutecznego planowania oraz organizacji czasu i zasobów.

Podsumowanie

Rola flotowca w firmie staje się coraz bardziej istotna w kontekście zmieniającego się świata biznesu, w którym mobilność i efektywne zarządzanie zasobami odgrywają kluczową rolę. Dobry fleet manager to nie tylko specjalista techniczny, ale także strateg i menedżer, który ma kluczowy wpływ na koszty i efektywność działalności firmy. Warto inwestować w rozwój umiejętności niezbędnych do pełnienia tej roli oraz doceniać znaczenie flotowca jako pełnoprawnego członka zespołu zarządzającego przedsiębiorstwem.

Natalia Misiaczyk

Specjalista ds. CRM i floty samochodowej

Zawodowo Specjalista ds. CRM i floty samochodowej w Remmers Polska Sp. z o.o. Od 9 lat nadzoruje i administruje flotą samochodową liczącą ponad 50 pojazdów. Zwyciężczyni jubileuszowej 10. edycji Eksperta Flotowego 2022 - ogólnopolskiego projektu edukacyjnego. Prelegentka m.in. na wydarzeniach Women’s Fleet. Kobiety w motoryzacji oraz Eksperta Flotowego 2023.