„Zawód: Fleet Manager” – raport od Navifleet!

Od lat współpracujemy z firmami, posiadającymi własną flotę pojazdów. Nieustannie też nie tylko obserwujemy zachodzące we flocie zmiany, ale stajemy się ich częścią: dostarczając fleet managerom narzędzia, usprawniające zarządzanie flotą i odpowiadające na rosnące potrzeby. Chcąc dowiedzieć się więcej o fleet managerach – a dodatkowo dostarczyć im informacji o kondycji zawodu w Polsce – przeprowadziliśmy badania oraz sporządziliśmy raport „Zawód: Fleet Manager. Aktualne trendy w pracy kierownika floty”.

Cele raportu Przygotowując się do stworzenia raportu postawiliśmy sobie za cel zebranie przekrojowych informacji o zawodzie fleet managera. Zależało nam na zbadaniu różnych obszarów, związanych z działalnością osób na tym stanowisku. Pod lupę wzięliśmy między innymi zarobki fleet managerów, ich obowiązki oraz opinie na temat możliwości awansów czy zadowolenia z pracy. Szczególnie interesowały nas także problemy, z jakimi borykają się fleet managerowie – ich zdiagnozowanie uznaliśmy za pomocne przy poszukiwaniu sposobów usprawnienia pracy osób zarządzających flotą. Informacje te, zgromadziliśmy poprzez research, badania ankietowe oraz – aby uzupełnić naszą wiedzę i dokładniej zbadać najważniejsze zagadnienia – wywiady osobiste z fleet managerami. Czego dowiecie się z raportu? W raporcie znajdziecie między innymi:

  • Dane o zarobkach fleet managerów – i ich porównanie na tle zarobków krajowych.
  • Informacje o obowiązkach fleet managerów – i ich zróżnicowaniu w zależności m.in. od rodzaju floty czy polityki firmy.
  • Przybliżenie zagadnienia największych wyzwań w tym zawodzie oraz cech i umiejętności przydatnych, aby im sprostać.
  • Omówienie najczęstszych problemów, z jakimi borykają się fleet managerowie – a także wskazanie możliwości ich (przynajmniej częściowego) rozwiązania.
  • Opinie fleet managerów na temat własnej pracy, możliwości rozwoju zawodowego i awansów.
  • Opis trendów, jakie fleet managerowie zauważają w zawodzie i branży flotowej, a także prognozy dotyczące dalszego rozwoju.

Zachęcamy do pobrania pełnej treści raportu „Zawód: Fleet Manager. Aktualne trendy w pracy kierownika floty”. Dostępny jest pod tym adresem:

Jacek Stężowski

Content Manager

Inżynier z lekkim piórem. Z przyjemnością łączę pasję do pisania i fascynację nowinkami technologicznymi.