Zarządzanie flotą w taki sposób, by funkcjonowała właściwie i kosztowała tylko tyle, ile naprawdę trzeba jest nie lada wyzwaniem. Kluczowym czynnikiem wpływającym na całkowity koszt utrzymania floty (TCO) jest analiza stylu jazdy kierowców. Racjonalny styl prowadzenia pojazdów, oprócz niższych wydatków na paliwo i części eksploatacyjne, istotnie redukuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Pamiętajmy jednak, że najważniejszym atutem mądrego zachowania za kierownicą jest minimalizacja ryzyka wypadku drogowego, w którym bierze udział oklejony samochód firmowy. Wiemy jak sprawić, by kierowcy byli świadomi swoich umiejętności za kierownicą, znali swoje mocne i słabe strony oraz byli zmotywowani, by utrzymać swoje zaangażowanie w poprawę kultury i bezpieczeństwa we flocie firmowej. 

Analiza stylu jazdy kierowców

Jak analiza stylu jazdy pomaga wykrywać niebezpiecznych kierowców?

W zarządzaniu szkodowością floty kluczowa jest prewencja. Bardzo ważne jest wychwytywanie spośród wszystkich kierowców tych, którzy swoją jazdą stwarzają największe ryzyko na drogach. 

“Chcę wiedzieć, który kierowca może spowodować wypadek, zanim do niego dojdzie. Nie interesuje mnie analiza jego stylu jazdy po wypadku, jak trafi do szpitala albo na cmentarz. Wtedy już jest za późno.”

Wykrywanie najbardziej niebezpiecznych kierowców odbywa się w aplikacji Navifleet automatycznie. Samoczynnie tworzący się ranking kierowców wysokiego ryzyka zawiera najważniejsze dane na temat poziomu bezpieczeństwa za kierownicą każdego z nich.  W ocenie bezpieczeństwa ujęta jest skłonność do łamania ograniczeń prędkości, wynikających z informacji na znakach drogowych oraz brak skupienia za kierownicą, skutkujący gwałtownymi reakcjami.

Dowiedz się, którzy kierowcy w Twojej flocie jeżdżą najmniej bezpiecznie

Od czego zacząć poprawianie stylu jazdy kierowców w firmie?

Niektóre zachowania kierowców marnują więcej paliwa niż inne. Zachęcenie kierowców do zmiany nawyków można rozpocząć od zidentyfikowania z czym mają największy problem i co przekłada się na największą ilość zmarnowanego paliwa. 

Dobrym narzędziem do tego zadania jest wykres generowany przez aplikację Navifleet, informujący o źródłach strat paliwa. Estymuje łączną ilość zmarnowanego paliwa w wybranym zakresie z podziałem na poszczególne kategorie błędów. Dzięki temu natychmiast widać, które błędy kierowców przyczyniają się do największych strat paliwa, a które można na razie zignorować ze względu na niską szkodliwość. Ustalenie priorytetowych błędów oraz próba ich wyeliminowania to gwarancja szybkich efektów w postaci niższych faktur za paliwo.

Jak sprawiedliwie oceniać zachowanie kierowcy na drodze?

Definicja prawidłowych i nieprawidłowych zachowań tego samego kierowcy może się różnić w zależności od wielu czynników, np. skrzyni biegów, mocy pojazdu, ukształtowania terenu. Dlatego ważne jest, aby ocena odnosiła się do zachowań kierowców, a nie parametrów jego pracy. Ocenianie kierowcy na podstawie parametrów pracy pojazdu jest dla niego krzywdzące, ponieważ pojedyncze parametry nie dają pełnego obrazu sytuacji. Na przykład prędkość 120 km/h jest wręcz zalecana na autostradzie, ale zabroniona w terenie zabudowanym, a wysokie obroty silnika są akceptowalne, ale tylko podczas hamowania biegami. 

Identyfikuj najmniej ekonomicznych kierowców

W aplikacji Navifleet kierowcy są oceniani na podstawie zachowań, jakie zostały zidentyfikowane podczas rzeczywistych sytuacji drogowych. W wykrywaniu złych zachowań wykorzystywany jest potok danych z różnych źródeł, m.in dane z pojazdu (prędkość, położenie gazu, obroty silnika), dane lokalizacyjne, dane techniczne (źródło zasilania, moc silnika, masa całkowita) oraz dane uzupełniające, takie jak nachylenie terenu i ograniczenia prędkości według znaków. Dzięki temu tworzony ranking stylu jazdy jest tak sprawiedliwy i bezstronny, jak to tylko technicznie możliwe i nie ma żadnych przeszkód, by w jednym rankingu porównać kierowcę diesla, benzyny, hybrydy i czystego elektryka. To na co kierowca nie ma wpływu jest wykluczone z oceny.

Jak pomóc kierowcy zrozumieć swoje błędy?

Rozmawiając z kierowcą na temat jego oceny należy przede wszystkim skupić się na tym, aby mu pomóc zrozumieć sytuację. Warto ogólnie scharakteryzować z czym ma największe problemy i na poparcie tej tezy przejść do konkretnych przykładów z jego przejazdu (np. wskazać konkretne przekroczenie prędkości lub gwałtowne hamowanie). Nie trzeba omawiać każdego wykrytego błędu, wystarczy na bazie najbardziej reprezentatywnego przykładu wytłumaczyć ryzyka jakie wiążą się z takim zachowaniem, zachęcić do refleksji i uzasadnić dlaczego ważne jest, aby nie postępować w ten sposób.

Aplikacja Navifleet bardzo ułatwia to zadanie, ponieważ każda ocena nadana kierowcy jest poparta obszerną analizą, która zawiera wykres trendu ogólnej oceny oraz wartości ocen cząstkowych w poszczególnych kategoriach. Oprócz tego można wyświetlić dokładne statystyki przejazdu takie jak przebieg i czas jazdy a także oceny cząstkowe, które prezentują z jakimi elementami jazdy kierowca radzi sobie najlepiej, a z jakimi najgorzej. Każda ocena cząstkowa jest poparta precyzyjną listą popełnionych błędów. Dzięki tym informacjom można w pierwszej chwili określić tendencje w zachowaniu kierowców, a następnie szczegółowo przeanalizować przyczyny uzyskanej oceny.

W jaki sposób przeprowadzić skuteczne wdrożenie w dużej flocie?

Koordynacja procesu na flocie kilkuset pojazdów to ogromne wyzwanie, bo na cały ogrom kierowców często przypada tylko jeden kierownik floty. Niemożliwe jest przeprowadzenie rozmowy z każdym kierowcą na temat tego, co powinien poprawić w swoim stylu jazdy. Aplikacja Navifleet Driver została przygotowana z myślą o takich sytuacjach. Wystarczy, że kierownik floty wprowadzi do systemu każdego kierowcę, a na ich numery telefonów zostanie wysłane zaproszenie do skorzystania z aplikacji wraz z indywidualnym kodem dostępu.

Aplikacja po zalogowaniu pozwala każdemu kierowcy zobaczyć swoją ocenę główną oraz oceny cząstkowe w podstawowych kategoriach: Przyspieszanie, Hamowanie, Gaz-Hamulec, Prędkość, Biegi oraz Postoje. Przy każdej ocenie znajduje się sugestia mówiąca o tym, co poprawić. Kierowca może sprawdzić przyczynę otrzymania danej oceny wraz z listą najpoważniejszych błędów, które można wyświetlić na mapie oraz dokładnie przeanalizować.

Jak sprawić, by kierowcy byli zmotywowani do ekonomicznej i bezpiecznej jazdy?

Niezbędnym elementem sukcesu w obniżaniu szkodowości we flocie oraz wydatków na paliwo jest zaangażowanie kierowców. Kierowcy są najważniejszym elementem układanki, bo to tak naprawdę od nich zależy powodzenie całej operacji. Wszystko inne – urządzenia, aplikacja, rankingi są dodatkowe, a bez aprobaty kierowcy – bezwartościowe. 

Kierowcy w aplikacji mobilnej Navifleet Driver mogą brać udział w wyzwaniach grupowych lub indywidualnych i rywalizować ze sobą, walcząc o ustaloną przez organizację nagrodę. W ramach każdego wyzwania tworzony jest ranking uczestników, a kierowcy na bieżąco mogą kontrolować swoją pozycję na tle swoich kolegów z pracy oraz monitorować postęp w realizacji postawionego celu. Wśród dobrych praktyk często spotykamy przekazanie części (np. 30%) wygenerowanych oszczędności na nagrody dla najlepszych kierowców lub wpłacenie całej kwoty na wybraną aukcję charytatywną. Inną metodą jest zwiększenie limitu bezpłatnych kilometrów, proporcjonalne do uzyskanych przez kierowcę oszczędności. Dzięki temu kierownik floty może dowolnie dostosowywać przedmiot nagrody do realiów panujących w organizacji, a każdy kierowca jest współ-beneficjentem własnych starań.

Jak mierzyć rezultaty po wdrożeniu analizy stylu jazdy kierowcy?

Standardem jest to, że poprawa stylu jazdy z reguły redukuje wydatki na paliwo całej floty średnio o ok. 5%. W przypadku klasycznego modelu pracy przedstawiciela handlowego, pokonującego ok. 4 tys. km miesięcznie ze średnią spalania 6 l/100 km przy obecnych cenach paliwa oszczędności przekładają się na 72 zł. Podana kwota z nawiązką pokrywa miesięczną opłatę za abonament i urządzenie, co sprawia że inwestycja zaczyna zwracać się już od pierwszego miesiąca użytkowania. Oprócz oszczędności w spalaniu, edukowanie kierowców z zakresu bezpiecznej i ekonomicznej jazdy przekłada się na nawet dwukrotnie dłuższą żywotność hamulców i opon oraz znaczną minimalizację ryzyka wypadku drogowego.

W aplikacji Navifleet znajduje się interaktywny wykres, który przedstawia zmianę średniej oceny całej floty, średniej spalania i potencjalnych oszczędności paliwa w danym okresie. Wykres można wyświetlić za dowolny zakres dat, a jego główną zaletą jest możliwość monitorowania czy prowadzone działania przynoszą zamierzone efekty, ponieważ dzięki szybkim zakładkom można przeanalizować jak w danym okresie czasu zmieniała się ogólna ocena floty, a jak średnia spalania. Do łatwego monitorowania efektów pracy nad poprawą ekonomii i bezpieczeństwa we flocie służy także wykres potencjalnych oszczędności, który estymuje ilość paliwa, jaka została zmarnowana na skutek wykrytych błędów.

Ułatw sobie zarządzenie flotą już dziś.

Powiązane posty