Integracja Navifleet z systemem SENT 2.0

O tym, czym jest system SENT 2.0, jak zintegrować z nim lokalizatory GPS i jak unikać niepotrzebnych kar za naruszenia piszemy poniżej.

Integracja Navifleet z systemem SENT 2.0

Końcówka 2018 roku to burzliwy okres dla firm wykonujących przewozy towarów akcyzowych, głównie za sprawą obowiązku wdrożenia monitoringu GPS i zintegrowania go z rządową platformą informatyczną SENT 2.0. Pomysł Krajowej Administracji Skarbowej na to, by każdy towar akcyzowy został objęty kontrolą satelitarną ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. O tym, czym jest system SENT 2.0, jak zintegrować z nim lokalizatory GPS i jak unikać niepotrzebnych kar za naruszenia piszemy poniżej. Miłej lektury!

Czym jest system SENT 2.0 w praktyce?

Platforma SENT 2.0 to system informatyczny, który został stworzony przez Ministerstwo Finansów i służy do kontrolowania przewozów artykułów akcyzowych, takich jak paliwo, tytoń lub alkohole w ilości większej niż 500 litrów lub 500 kg. Na szczęście w większości przypadków nie dotyczy to opakowań jednostkowych o pojemności mniejszej niż 5, 11 lub 16 litrów, nawet gdy przytoczone limity objętości lub masy zostaną przekroczone. Dokładny wykaz towarów objęty systemem monitorowania został opublikowany na platformie PUESC, podobnie jak najczęściej zadawane pytania dotyczące zgłaszania wybranych towarów. SENT jest elementem nowej polityki podatkowej, realizowanej przez resort finansów. Według wiceministra Mariana Banasia – szefa Krajowej Administracji Skarbowej – obecne działania zmierzają w dobrym kierunku, a ściągalność podatków w 2017 roku wzrosła o 42,5 mld zł w stosunku do roku poprzedniego.

System SENT 2.0 wymaga aktualnej lokalizacji GPS pojazdu

SENT 1.0 został wdrożony już pod koniec 2017 roku i tak naprawdę od tamtej pory istnieje obowiązek zgłaszania każdego przewozu towarów wrażliwych,  jednak na mocy nowelizacji z dnia 10 maja 2018 r. Sejm zmodyfikował założenia projektu. Zgodnie z jej zapisami przewożone towary muszą być objęte ciągłym monitoringiem GPS od 1 października 2018 r. pod rygorem wysokich kar finansowych – 10 tys. zł dla przewoźnika i od 5 do 7,5 tys. zł dla kierowcy. Choć ustawodawca oficjalnie zagwarantował okres ochronny do 31 grudnia 2018 r., w którym wspomniane kary nie będą nakładane, to jednak warto zawczasu pomyśleć o systemie monitoringu GPS, który jest zintegrowany z platformą SENT. Wśród wymaganych parametrów, jakie przewoźnik musi na bieżąco udostępniać do SENT są:

 • identyfikator lokalizatora (np. ZYY-XXCCXX-S),
 • czas rejestracji pozycji w formacie Unix Timestamp (np. 1538497426),
 • współrzędne w formacie WGS-84.

Prócz wyżej wymienionych można udostępniać dane nieobowiązkowe, takie jak prędkość jazdy, wysokość n.p.m. czy azymut.

Schemat działania systemu SENT

Jak postępować w przypadku awarii lokalizatora GPS?

SENT wymaga od przewoźników ciągłego aktualizowania pozycji GPS przewożonego towaru. Określenie pozycji może odbywać się na dwa sposoby: za pomocą profesjonalnego systemu monitoringu GPS lub za pomocą smartfona. W obu przypadkach pozycja z pojazdu powinna być aktualizowana maksymalnie co kilka minut, a w przypadku braku aktualnej pozycji w systemie SENT przez 60 minut i więcej, należy przerwać jazdę. Kontynuowanie przewozu jest możliwe po spełnieniu jednego z poniższych warunków:

 • przywrócenie sprawności lokalizatora,
 • przeładunek towaru na środek transportu ze sprawnym lokalizatorem,
 • wymiana niesprawnego lokalizatora,
 • poinformowanie najbliższego naczelnika urzędu skarbowo-celnego i nałożeniu zamknięć urzędowych lub zarządzeniu konwoju.

Najlepszą metodą na zapewnienie sobie najwyższego poziomu bezpieczeństwa jest wyposażenie pojazdu zarówno w lokalizator GPS Navifleet, jak również w smartfon/tablet z dostępem do internetu, jako urządzenie zastępcze.

Telefon komórkowy

Co grozi za niedopełnienie wymagań dotyczących lokalizacji GPS?

Naruszenia wobec wymagań Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie drogowego i kolejowego monitorowania przewozu towarów wrażliwych skutkują sankcjami finansowymi wobec przewoźnika oraz kierowcy.

Obowiązki przewoźnika:

 • zapewnienie ciągłości przesyłania aktualnych pozycji GPS środka transportu ujętego w zgłoszeniu przewozu,
 • rejestracja lokalizatorów i posługiwanie się otrzymanymi identyfikatorami w zgłoszeniach przewozu.

Kara za którekolwiek naruszenie: 10 tys. zł

Obowiązki kierowcy:

 • uruchomienie lokalizatora przed rozpoczęciem przewozu na terenie Polski lub z chwilą wjazdu do Polski,
 • wyłączenie lokalizatora po dostarczeniu towaru albo wyjeździe z Polski,
 • zatrzymanie pojazdu w przypadku niesprawności lokalizatora trwającego dłużej niż godzinę.

Kara za którekolwiek naruszenie: 5 – 7,5 tys. zł

Wymagania stawiane przez SENT spełni tylko profesjonalny dostawca telematyki

Platforma lokalizacyjna Navifleet została przystosowana do współpracy z platformą SENT w taki sposób, by na każdym kroku gwarantować przewoźnikowi największy stopień bezpieczeństwa. Wymagania stawiane przewoźnikom przez Ministerstwo Finansów są bardzo wysokie, ponieważ istnieje bardzo dużo czynników zagrażających nieustannej aktualizacji danych GPS do platformy SENT, np.:

 • awaria układu zasilania lokalizatora (wada fabryczna),
 • zawieszenie się modułu GSM (odpowiada za wysyłanie pozycji z lokalizatora do serwera),
 • zawieszenie się modułu GPS (odpowiada za lokalizowanie pojazdu),
 • globalny problem operatora komórkowego (zablokowanie transferu danych),
 • awaria serwera przyjmującego dane z lokalizatorów,
 • awaria bazy danych (brak dostępu do zapisanych pozycji),
 • awaria komunikacji z platformą SENT (po stronie dostawcy telematyki lub platformy SENT).
Kable sieciowe podłączone do serwera

Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest przygotowanie takiej architektury systemu, która niweluje wszystkie słabe ogniwa (ang. single point of failure), które mogą sparaliżować cały proces i narazić przewoźnika na niepotrzebny stres i kary finansowe.

Platforma Navifleet dba o dobro przewoźnika na każdym etapie integracji

Przewoźnik otrzymuje specjalny panel do zarządzania wszystkimi realizowanymi przewozami z poziomu aplikacji przeglądarkowej (dla dyspozytora) oraz aplikacji mobilnej (dla kierowców). W ten sposób zapewniona jest dwustronna kontrola poprawności komunikacji z platformą SENT. Moduł zadań, bo tak nazywa się specjalny panel, umożliwia łatwe i ekspresowe dodawanie oraz edytowanie zleceń komunikacji z platformą SENT. W tym samym widoku, zarówno kierowca, jak i dyspozytor widzi aktualny status komunikacji dla wszystkich realizowanych lub nadzorowanych przez niego przewozach i może błyskawicznie zareagować, gdy coś poszło nie tak. Dla zapewnienia podwójnej ochrony, użytkownik może skonfigurować specjalne alerty, które powiadomią go natychmiast o braku zasilania lokalizatora, braku zasięgu GSM, braku zasięgu GPS, braku aktualnej pozycji lub wjeździe i wyjeździe z terytorium Polski. Posiadając wszystkie powyższe funkcje, system Navifleet dostarcza przewoźnikowi komplet narzędzi, niezbędny do wykonywania przewozu, zgodnie z nowymi wymaganiami systemu SENT.

Raport generowany w systemie do monitoringu pojazdów Navifleet

Skontaktuj się z nami już teraz,

a otrzymasz darmową instrukcję

rejestracji lokalizatorów

w platformie www.puesc.gov.pl!

Ostatnie posty

Brak postów

Chcesz otrzymać wsparcie w zarządzaniu flotą?

Umów się na bezpłatną konsultację floty z Piotrem, naszym szefem rozwoju produktu, który ramię w ramię pracuje z flotowcami i instruktorami techniki doskonalenia jazdy.