Wciśnij enter, aby wyszukać
Navifleet blog / Maszyny  / Kontrola paliwa w firmie dzięki importowi tankowań do systemu Navifleet

Kontrola paliwa w firmie dzięki importowi tankowań do systemu Navifleet

Do tej pory w systemie Navifleet® metodą na kontrolę paliwa było porównywanie spalania ze zmianami w poziomie paliwa. Nasza aplikacja sprawdzała ile paliwa zostało dostarczone do silnika  przez pompowtryskiwacze i porównywała to ze zmianą w poziomie paliwa. Różnica – to znaczy taka sytuacja, w której więcej paliwa ubyło ze zbiornika, niż zostało spalone przez silnik –  oznaczało potencjalną kradzież. Teraz w naszym sytemie pojawiła się kolejna forma uszczelniania obiegu paliwa, zobaczcie sami!

 

Import danych tankowań do systemu GPS.

System weryfikacji tankowań Navifleet® opiera się na module kosztów oraz raporcie weryfikacji tankowań. Funkcjonalność umożliwia importowanie plików z rozszerzeniem CSV do modułu kosztów oraz porównywanie zapisów ze stanem faktycznym, zarejestrowanym przez lokalizator w pojeździe. Do porównania zapisów ze stanem faktycznym służy raport porównania tankowań z danymi z kart paliwowych. Dzięki dużej uniwersalności, nawet ręcznie tworzone arkusze kalkulacyjne, zawierające dane paliwowe, mogą zostać zaimportowane do systemu. Ważne jest, aby przestrzegać poniższej kolejności:

Struktura importowanego pliku:

Wygląd pliku z listą tankowań

Wygląd pliku z listą tankowań

 

A – Czas
Data i godzina tankowania, koniecznie we wskazanym formacie:

DD-MM-RR HH:MM:SS

Data i godzina tankowania jest kluczowa, ponieważ według tej informacji system wyszukuje tankowania na pojeździe i jeśli data będzie wpisana błędnie, lub nie będzie jej wcale raport nie zadziała.


B – Dział
Informuje o dziale, do jakiego należy pojazd

C – Pojazd

Zawartość tego pola identyfikuje pojazd. Wartość musi być zgodna z polem „Numer rejestracyjny” w aplikacji Navifleet. Należy zwrócić uwagę na spacje, przecinki, myślniki i inne znaki interpunkcyjne.

D – Kierowca
Zawartość musi zgadzać się z polem Imię i nazwisko na liście kierowców. Umożliwi to w przyszłości filtrowanie tankowań według kierowcy, a nie według pojazdu.

E – Produkt
Określa rodzaj zatankowanego paliwa, dostępne opcje to ON, PB, PB95, PB98, LPG

F – Pompa
Określa miejsce tankowania, jest dodawane w polu „Notatka” przy tankowaniu.

G- L
Określa ilość zatankowanego paliwa według dystrybutora

H – PLN/L
Określa cenę jednostkową netto za litra paliwa.

 

Kontrola paliwa przez porównanie zaimportowanych tankowań z danymi GPS w systemie Navifleet®

Po poprawnie wykonanym imporcie danych paliwowych możemy przejść do prawdziwej kontroli paliwa. Do tego służy raport zgodności tankowań. System sięga do zaimportowanych plików i wyszukuje zarejestrowanych tankowań. W kolejnym kroku następuje porównanie danych z tankowań ze stanem faktycznym, to znaczy zarejestrowanym przez lokalizator GPS. W efekcie użytkownik otrzymuje pełną listę tankowań porównaną z wartościami rzeczywistymi. Oznacza to, że każde tankowanie jest sprawdzane pod kątem ilości zatankowanego paliwa i oszustwo zostanie bezbłędnie wykryte.

Raport weryfikacji tankowań

Kolumna Karta paliwowa prezentuje wartości zarejestrowane przez dystrybutor, a kolumna Tankowanie prezentuje wartość paliwa realnie zatankowana do zbiornika pojazdu. Najbardziej czytelną formą prezentacji danych jest zbiorcze podsumowanie w kolumnie Różnica. Jeśli podczas któregoś z tankowań doszło do nadużycia i zatankowane paliwo trafiło również do małego kanistra, system Navifleet® z łatwością to wykryje.

 

Automatycznie tworzone statystyki wydatków paliwowych

Importowane pliki są zapisywane na serwerach Navifleet® przez cały czas, a odpowiednio przemyślana struktura pliku pozwala na późniejsze filtrowanie tankowań według pojazdu, kierowcy lub daty. Największą korzyścią płynącą z takiego układu informacji jest olbrzymia dowolność w analizie statystyk wydatków paliwowych. Całość dokumentów kosztowych w jednym miejscu zapewnia ogromną spójność danych. W perspektywie czasu – po miesiącu, kwartale lub roku wygenerowanie raportu wydatków przedstawi bezlitosną prawdę o ponoszonych kosztach paliwowych, a stąd już tylko krótka droga do sprawdzenia, które pojazdy generują najwięcej, a które najmniej kosztów.Tabela zatankowanych litrów - import kosztów

Bądz na bieżąco z nowymi artykułami
Brak komentarzy

Napisz komentarz