Odczyt danych z tachografu – Zdalne pobieranie plików i pamięci masowej

Na wyposażeniu każdego pojazdu o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) przekraczającej 3 500 kg tachograf jest pozycją obowiązkową.

Odczyt danych z tachografu – Zdalne pobieranie plików i pamięci masowej
Operacje we flocie

Na wyposażeniu każdego pojazdu o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) przekraczającej 3 500 kg tachograf jest pozycją obowiązkową. Kiedyś występowały tylko tachografy analogowe, do których należało włożyć okrągły kartonik, przypominający wyglądem płytę CD, potocznie nazywany tarczką. Tachograf rysował na tarczce informacje o aktywności kierowcy za pomocą cienkiego rysika. Obecnie w samochodach ciężarowych najczęściej spotyka się tachografy cyfrowe, które zapisują dane o aktywności kierowców przebywających w pojeździe w formie plików elektronicznych. Obowiązkiem przedsiębiorstwa transportowego jest pobieranie i zapisywanie plików z karty kierowcy minimum co 28 dni i plików z pamięci tachografu co 90 dni. Aby ułatwić sobie ten proces i nie przegapić terminu warto zapoznać się z funkcją Navifleet – zdalny odczyt danych z tachografu, który przedstawiamy w tym artykule.

Odczyt plików DDD – pliki karty kierowcy i pliki pamięci masowej tachografu

Pliki o rozszerzeniu *.ddd to pliki pozyskiwane z tachografów cyfrowych. Raz na każde 28 dni przedsiębiorstwo transportowe jest zobligowane do wykonania czynności, jaką jest odczyt danych z tachografu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006  marca 2006 r. określa normy czasu pracy kierowcy rozpatrywane w dobie, tygodniu i dwóch tygodniach. W związku z tym podane są pewne maksymalne długości dziennego, tygodniowego i dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu. Analogiczna sytuacja dotyczy również przerw w prowadzeniu, odpoczynków dobowych oraz tygodniowych. Z pobudek bezpieczeństwa i uczciwej konkurencji na rynku usług transportowych wprowadzono kontrolę czasu pracy kierowców, które w Polsce wykonuje ITD (Inspekcja Transportu Drogowego), a w innych krajach Europy jej odpowiedniki lub patrole policji. Przepis dotyczący archiwizowania danych został tak sformułowany, by to właśnie firma transportowa dbała o regularne pobieranie plików DDD z karty kierowcy oraz z pamięci masowej tachografu.

Zdalne pobieranie plików DDD z karty kierowcy i pamięci tachografu.

W zależności od formy świadczonych usług pojazdy ciężarowe firmy wracają do bazy w różnych interwałach czasowych. Raz zdarza się to kilka razy w tygodniu, innym razem raz na tydzień, ale są też takie przypadki, w których powrót kierowcy do bazy zdarza się nie częściej jak co 1 lub kilka miesięcy. Wiąże się to z koniecznością wyposażenia kierowców w czytniki plików DDD oraz komputer, z którego będą mogli je przesłać do bazy, aby wykonać comiesięczną ewidencję czasu pracy. Koszt czytnika oscyluje w granicach 1000 zł, koszt komputera przenośnego z minimalnymi parametrami to drugie 1000 zł. Kwestią dodatkową pozostaje jeszcze znalezienie przez kierowcę dostępu do darmowego Wi-Fi, by przesłać pliki do biura. Rozwiązanie pomimo tego, że jest kosztowne, to jeszcze angażuje kierowcę i pracownika biurowego, który odpowiada za pozyskanie plików i wykonanie ewidencji czasu pracy. Aby podnieść komfort zachodzenia tego procesu, warto zapoznać się z dostępnymi narzędziami na rynku usług telematycznych, które oferują zdalne pobieranie plików DDD bez angażowania kierowcy, prosto na komputer w biurze. Aby poprawnie przeprowadzić zdalne pobieranie plików DDD wystarczy zainstalować w pojeździe specjalny moduł nazywany TMR (ang. Tacho Memory Reader – czytnik pamięci tachografu). W aplikacji internetowej Navifleet zdalne pobieranie plików DDD z tachografu odbywa się kompletnie bez angażowania kierowcy. Wystarczy podłączyć czytnik kart do gniazda USB w komputerze, umieścić w nim kartę przedsiębiorstwa i kliknąć odpowiedni przycisk rozpoczynający pobieranie.

Jak przebiega zdalny odczyt plików DDD z tachografu?

Aby zdalny odczyt danych z tachografu był możliwy, należy wyposażyć pojazd w lokalizator GPS Navifleet i moduł TMR. Proces pobierania plików jest bardzo łatwy i intuicyjny. Jego przebieg można scharakteryzować w kilku prostych krokach:1. Podłączenie do komputera czytnika USB, w którym należy umieścić kartę przedsiębiorstwa.

2. Uruchomienie aplikacji Navifleet i wybieramy pojazd, z jakiego chcemy odczytać dane.

3. Jednym kliknięciem myszki rozpocznymy procedurę autoryzacji pobierania kartą przedsiębiorstwa.

4. Po poprawnej autoryzacji pobieranie pliku rozpocznie się samo.

Czas trwania pobierania danych z tachografu kształtuje się w przedziale od 10 do 20 minut. Czas pobierania pamięci masowej tachografu może trwać dłużej, jeśli zdecydujemy się na pobieranie warstwy prędkości szczegółowej, która jest kontrolowana podczas kontroli drogowej, ale nie jest wymagana do kontroli w biurze firmy.

Sumarycznie cały proces odbywa się bez zaangażowania kierowcy. Jedyne, o czym trzeba pamiętać to pobieranie plików w okresie, w którym na pewno nie będzie zmian stanu zapłonu (wyłączenie lub włączenie). Tachografy wyprodukowane przed 2014 rokiem warto jest sprawdzić pod kątem tego, czy posiadają aktywowaną funkcję zdalnego pobierania danych. Aktywność tej funkcji jest konieczna do prawidłowego pobierania plików DDD.

Co robi się z plikami DDD po zdalnym pobraniu?

Pliki DDD są jedynym wiarygodnym nośnikiem informacji o aktywności kierowcy, tym samym tworzą jedyną podstawę do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Najbardziej wygodnym sposobem na zapewnienie prawidłowego przepływu plików DDD jest stworzenie konta dostępowego dla firmy rozliczeniowej. Wówczas osoba, która zajmuje się rozliczaniem pojazdów, bez angażowania właściciela, czy spedytorów pozyskuje dane, jakie są jej niezbędne – np. wspomniane wyżej pliki DDD. Co ważne, na podstawie danych z tachografu przesyłanych na bieżąco do lokalizatora GPS użytkownik w każdej chwili może wykonać w systemie raport aktywności kierowcy, jednak ze względu na drobne różnice w czasie (do 10 minut w całej dobie) może być traktowany wyłącznie jako poglądowy.


Chcesz otrzymać wsparcie w zarządzaniu flotą?

Umów się na bezpłatną konsultację floty z Piotrem, naszym szefem rozwoju produktu, który ramię w ramię pracuje z flotowcami i instruktorami techniki doskonalenia jazdy.