Navifleet Tracker - Polityka prywatności

Gdy korzystasz ze stron internetowych funkcjonujących w domenie navifleet.pl, przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych technologii śledzących. 

Dane i informacje przetwarzamy w celu zapewnienia Ci możliwości komfortowego korzystania z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, obsługi newslettera, obsługi Twoich wiadomości, zgłoszeń, reklamacji, życzeń i innych zapytań oraz w celach archiwalnych, statystycznych i marketingowych. 

Wszystkie ważne i szczegółowe informacje znajdziesz w dalszej części dokumentu, który został skonstruowany w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. Zachęcamy do lektury!

Poniżej znajdziesz spis treści odpowiadający pytaniom, na które kolejno odpowiadamy.

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
 2. Z kim możesz kontaktować się w sprawie danych osobowych?
 3. Jakie informacje na twój temat posiadamy?
 4. Skąd mamy twoje dane osobowe?
 5. Czy twoje dane są bezpieczne?
 6. W jakich celach przetwarzamy twoje dane osobowe?
 7. Jak długo będziemy przechowywać twoje dane osobowe?
 8. Kim są odbiorcy twoich danych osobowych?
 9. Czy przekazujemy twoje dane do państw trzecich?
 10. Czy korzystamy z profilowania?
 11. Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych?
 12. Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?
 13. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?
 14. Czy możesz wyłączyć pliki cookies?
 15. W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?
 16. Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?
 17. Czy śledzimy twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej?
 18. Czy kierujemy do ciebie targetowane reklamy?
 19. W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?
 20. Czym są logi serwera?
 21. Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?
 22. Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres biuro@navifleet.pl.       

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest NAVIFLEET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mogilska 43, 31-545 Kraków, NIP: 7372169791, KRS: 0000954712, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 60 000,00 zł.

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD). W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem biuro@navifleet.pl 

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy?

Przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe, takie jak:

Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z naszych stron internetowych. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje:

Informacja te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako „Informacje Anonimowe”.

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji. 

Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy (narzędzia zostały szczegółowo omówione w dalszej części polityki prywatności), Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności.

Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach. 

# 4: Skąd mamy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków sam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy:

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy:

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne?

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@navifleet.pl

# 6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista, a następnie bardziej szczegółowe omówienie. Poszczególnym celom przyporządkowane zostały również odpowiednie podstawy prawne przetwarzania:

Zawarcie i realizacja umowy - szczegóły

Zawarcie umowy na korzystanie z Navifleet, czy to poprzez jej tradycyjne podpisanie, czy to poprzez akceptację naszego regulaminu drogą elektroniczną wymaga podania danych osobowych w zakresie do tego niezbędnym (dane identyfikacyjne i kontaktowe). 

Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a jeśli jesteś reprezentantem osoby prawnej lub osobą kontaktową z jej ramienia – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na wykonaniu umowy zawartej z osobą prawną, której jesteś reprezentantem lub osobą kontaktową (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Dane osobowe przetwarzane są przez czas realizacji umowy, a po wykonaniu umowy przechowywane są do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową na potrzeby archiwalne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Dostęp do wersji demo - szczegóły

Zamawiając nieodpłatny dostęp do wersji demo, podajesz swoje dane osobowe w zakresie do tego celu niezbędnym z wykorzystaniem formularza dostępnego na naszej stronie. 

W celu zapewnienia Ci dostępu do wersji demo przetwarzamy Twoje dane osobowe, a podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażana poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na wypełnieniu formularza zamówienia dostępu do wersji demo.

Po zapewnieniu Ci dostępu do wersji demo, możemy skontaktować się następnie z Tobą telefonicznie lub mailowo w celu omówienia funkcji Navifleet przydatnych dla Ciebie. 

Twoje dane osobowe zostają usunięte po upływie 30 dni od aktywacji wersji demo, chyba że w tym czasie podejmiesz decyzję o zawarciu z nami umowy na korzystanie z Navifleet, co sprawia, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z opisem powyżej właściwym dla zawarcia i realizacji umowy.

Obsługa newslettera – szczegóły

Jeżeli wyrażasz chęć otrzymywania newslettera zawierającego informacje o promocjach, produktach i usługach Navifleet, to przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wysyłania do Ciebie newslettera, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.1 lit. f RODO, polegający na marketingu własnych produktów lub usług. 

W związku z newsletterem przetwarzany jest w ramach systemu mailingowego Twój adres IP oraz gromadzone są informacje statystyczne związane z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami, takie jak wskaźnik otwarć wiadomości, kliknięcia w linki itp. 

W każdej chwili możesz zmienić adres e-mail, na który wysyłany jest newsletter.

W każdej chwili możesz również zrezygnować z otrzymywania newslettera, co spowoduje, że przestaniemy wysyłać do Ciebie wiadomości newsletterowe. Niemniej jednak, Twoje dane związane z newsletterem będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z newsletterem, na potrzeby archiwalne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi nasze prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Obsługa korespondencji – szczegóły

Kontaktując się za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz swoje dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym, treści korespondencji, reklamacji lub jakiegokolwiek innego zgłoszenia związanego z serwisem, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, treść wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. 

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu obsługi Twojej wiadomości, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również prawnie uzasadniony interes w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Faktury lub inne obowiązki podatkowe – szczegóły

Jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę, przetwarzamy dane osobowe znajdujące się na tej fakturze. Te dane przetwarzane są również w celu wywiązania się przez nas z innych obowiązków podatkowych, jak np. prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ewidencji VAT, przygotowywanie i wysyłanie deklaracji, informacji lub sprawozdań podatkowych. 

Podejmujemy te działania w celu wywiązywania się z ciążących na nas obowiązków podatkowych, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

Dokumentacja księgowa zawierająca Twoje dane osobowe przechowywana jest przez czas określony obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Archiwum – szczegóły

Ponieważ świadczymy na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną na podstawie umowy, możesz kierować do nas roszczenia związane z tymi usługami, np. w zakresie nienależytego w Twojej ocenie świadczenia usług. Żebyśmy mogli bronić się przed takimi roszczeniami, przechowujemy w niezbędnym zakresie Twoje dane osobowe do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów Kodeksu cywilnego. 

Grupy odbiorców – szczegóły

Twój adres e-mail przechowywany w naszej bazie może zostać przesłany do serwisu Facebook w celu stworzenia grupy odbiorców reklam z wykorzystaniem tegoż adresu e-mail.

Podczas korzystania z tej funkcji adres e-mail jest hashowany przed przesłaniem go do serwisu Facebook w celu utworzenia grupy odbiorców.

Adres e-mail zostanie użyty w procesie dopasowania prowadzonym przez serwis Facebook.

Facebook nie udostępnia adresu e-mail osobom trzecim ani innym reklamodawcom i usuwa adres e-mail niezwłocznie po zakończeniu procesu dopasowywania.

Facebook wdrożył procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego mu adresu e-mail i zbioru identyfikatorów użytkowników Facebooka tworzących grupę odbiorców powstałą z wykorzystaniem adresu e-mail między innymi poprzez stosowanie technicznych i fizycznych zabezpieczeń.

Stworzenie grupy odbiorców reklam na Facebooku z wykorzystaniem Twojego adresu e-mail stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W każdej chwili możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twojego adresu e-mail w tym celu.

Analiza i statystyka – szczegóły

Prowadzimy działania analityczne i statystyczne z wykorzystaniem narzędzi opisanych szczegółowo w dalszej części polityki prywatności. W ramach narzędzi analitycznych mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Tak jak wspomniane zostało wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji. 

Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu, przeglądaniu i analizowaniu statystyk związanych z aktywnością użytkowników na stronie w celu wyciągania wniosków pozwalających na późniejszą optymalizację strony internetowej. 

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. 

Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat, wyłączając pliki cookies narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies.

Marketing własny – szczegóły

Prowadzimy działania marketingowe z wykorzystaniem narzędzi zewnętrznych opisanych szczegółowo w dalszej części polityki prywatności. W ramach narzędzi marketingowych mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych.

Tak jak wspomniane zostało wcześniej, Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarte zostały w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji. 

Przetwarzanie Informacji Anonimowych opieramy na prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes polega na tworzeniu Niestandardowych Grup Odbiorców w oparciu o Informacje Anonimowe oraz targetowaniu reklam w oparciu o Informacje Anonimowe, które to działania mieszczą się w ramach marketingu własnych produktów i usług.  

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi zewnętrznych mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. 

Możesz natomiast sprzeciwić się przetwarzaniu Informacji Anonimowych na Twój temat, wyłączając pliki cookies narzędzi zewnętrznych w ustawieniach plików cookies. 

# 7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w ramach szczegółów poświęconych każdemu odrębnemu celowi przetwarzania. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń.

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Twoje dane mogą być udostępniane urzędom skarbowym w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych, księgowych i sprawozdawczych. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych.

Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mam wpływu.  

# 9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Jedynie Informacje Anonimowe mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich.

# 10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzje na podstawie Twoich danych osobowych?

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływało.

Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz zawrzeć itp.

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj.

Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

# 11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych.  

 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Zawsze możesz również zwrócić się z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres biuro@navifleet.pl. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

# 12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są?

Nasza strona internetowa, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach.

Niektóre używane cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem.

# 13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

# 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies?

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery. Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp.

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej.

Dajemy Ci również możliwość kontroli nad plikami cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony internetowej. Zaimplementowaliśmy specjalny mechanizm do zarządzania plikami cookies, który pozwala Ci blokować te pliki cookies, których sobie nie życzysz.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

# 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych?

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie, utrzymywanie sesji po zalogowaniu itp. 

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies.

# 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane?

W ramach naszej strony internetowej oraz aplikacji funkcjonują następujące skrypty zewnętrzne:

Szczegóły dotyczące poszczególnych plików cookies podmiotów trzecich opisane zostały poniżej.

Google Analytics – szczegóły

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowany został w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam są przechowywane.

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics mamy dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu Google Analytics mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. 

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami.

Google Ads – szczegóły

Korzystamy z funkcji remarketingowych dostępnych w ramach systemu Google AdWords obsługiwanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.  

Przy okazji odwiedzin strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który zbiera informacje na temat Twojej aktywności na stronie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób informacją jesteśmy w stanie wyświetlać Ci reklamy w ramach sieci Google w zależności od Twoich zachowań na stronie. Przykładowo, jeżeli wyświetlisz jakąś podstronę, informacja o tym fakcie zostanie odnotowana przez plik remarketing cookie, co sprawi, że będziemy mogli skierować do Ciebie reklamę określonej treści, którą uznamy za właściwą. Reklama ta zostanie wyświetlona Ci w ramach sieci Google podczas korzystania przez Ciebie z Internetu, przeglądania innych stron internetowych itp. 

Podkreślamy, że korzystając z Google Ads, korzystamy wyłącznie z Informacji Anonimowych. Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu Google Ads mamy wgląd wyłącznie do zbioru informacji nieprzypisanych do konkretnych osób i jesteśmy jedynie w stanie definiować grupy odbiorców, do których chcielibyśmy, by nasze reklamy docierały. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci reklamę.

Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. W takiej sytuacji Google wykorzysta Twoje dane w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z innymi posiadanymi danymi, aby utworzyć grupy docelowe.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać personalizowanych reklam, możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami

Facebook Pixel (Facebook Custom Audiences) – szczegóły

W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na stronie, zaimplementowany został w ramach strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z witryny. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na stronie możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup.

Pixel Facebooka może śledzić i odnotowywać m.in. następujące Twoje zachowania:

Informacje gromadzone przez Pixel Facebooka mogą być przez nas wykorzystywane również w celach analizy Twoich zachować podejmowanych na naszych stronach i optymalizacji zawartości tych stron pod kątem efektywności oraz doświadczenia użytkownika, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. 

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu statystyk Facebooka mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. 

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne informacje w tym zakresie.

Facebook Connect – szczegóły

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki udostępniane przez serwis Facebook, którego dostawcą jest Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA. Wykorzystujemy te wtyczki, żeby poprawić Twoje doświadczenie związane z korzystaniem z naszej strony, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

Wyświetlając stronę internetową zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka przesyła do administratora serwisu Facebook informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu Facebook wbudowanym w stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości serwisu Facebook na naszą stronę.

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. Nie mamy jakiegokolwiek wglądu w te informacje. Są one przetwarzane jedynie „w tle” w związku z funkcjonowaniem wtyczek. 

Administrator serwisu Facebook wykorzystuje część informacji gromadzonych przez wtyczki, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również lubią naszą stronę.

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratora serwisu Facebook w jego własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez serwis Facebook. Szczegółów w tym zakresie możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności serwisu Facebook.

Wtyczki gromadzą i przekazują informacje do Facebooka nawet wtedy, gdy przeglądasz naszą stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta na Facebooku. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.

Jeśli zalogowałeś się do Facebooka, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu na Facebooku.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi na Facebooku, to przed wizytą na stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Twoich profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Twojej osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniasz jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczek osadzonych na naszej stronie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Twoim profilu.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez Facebooka informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez Facebooka, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w polityce prywatności Facebooka.

LinkedIN Insight Tag – szczegóły

Na naszych stronach osadzony jest LinkedIN Insight Tag, z którego korzystamy na podstawie umowy zawartej z LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

LinkedIN Insight Tag pozwala nam dokonywać pomiarów w zakresie działań podejmowanych przez Ciebie na naszych stronach, takich jak wypełnianie określonych formularzy, pobieranie treści itp., po tym jak zostanie Ci wyświetlona lub klikniesz w reklamę wyświetloną Ci przez LinkedIN. Dzięki LinkedIN Insight Tag możemy również kierować do Ciebie reklamy LinkedIN w ramach remarketingu. Działania w tym zakresie realizujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w postaci analizy, statystyki oraz marketingu własnych produktów lub usług. 

Informacje zbierane w ramach LinkedIN Insight Tag są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na stronie możesz trafić do określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób należących do tych grup. To samo dotyczy informacji wykorzystywanych w celach statystycznych.  Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do tych informacji, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu statystyk i narzędzi reklamowych LinkedIN mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. 

Informacje gromadzone przez LinkedIN Insight Tag mogą być również wykorzystywane przez LinkedIN do polepszania poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przez oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych na LinkedIN, na co jednak nie mamy jakiegokolwiek wpływu. Szczegółów możesz poszukiwać w polityce prywatności LinkedIN.

Freshworks – szczegóły

Na naszych stronach internetowych osadzane są formularze połączone z systemem Freshworks zapewnianym przez Freshworks, Inc. Obsługa formularzy odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Formularze oskryptowane są w sposób pozwalający na śledzenie statystyk związanych z ich wyświetlaniem i wypełnianiem. W ten sposób, mamy dostęp do informacji, jakie strony przeglądałeś przed wysyłką formularza i możemy analizować skuteczność treści zawartych na naszych stronach. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o śledzeniu związanym z Freshworks, zachęcamy do lektury tych wyjaśnień.

# 17: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach naszej strony internetowej?

Tak, korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które wiążą się z gromadzeniem Informacji Anonimowych na temat Twoich aktywności na naszych stronach. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie będziemy powtarzać tych informacji również tutaj. 

# 18: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy? 

Tak, korzystamy z Facebook Ads, Google Ads oraz LinkedIN Ads, dzięki któremu możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych zdefiniowanych w oparciu o różne kryteria takie jak wiek, płeć, zainteresowania, zawód, praca, działania podejmowane uprzednio w ramach naszej strony / aplikacji. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w ramach pytania poświęconego plikom cookies podmiotów trzecich, dlatego nie powtarzamy tych informacji również tutaj. 

# 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacje w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością.

# 20: Czym są logi serwera?

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

# 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć?

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz na adres biuro@navifleet.pl

# 22: Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom?

Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów prawa. Na adres e-mail przypisany do konta głównego użytkownika wysyłana jest zawsze informacja o zmianach polityki. Ponadto, wszystkie archiwalne wersje polityki prywatności podlinkowane są poniżej. 

Załącznik nr 3 - lista podmiotów podprzetwarzających

 1. Sprint S.A.
 2. Hostersi Sp. z o.o.