Darmowy test aplikacji Navifleet – jak przebiega i co na nim zyskasz?

Wdrożenie telematyki może kierownikowi floty wydawać się sporym wyzwaniem. Konieczność zaangażowania się przy natłoku innych obowiązków, przekonanie zarządu, że przedsięwzięcie się opłaca oraz wdrożenie sceptycznych kierowców to dla wielu bariery nie do pokonania. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oferujemy darmowy i niezobowiązujący test aplikacji Navifleet z modułem analizy stylu jazdy. Próbne wdrożenie zobrazuje skalę potencjalnych oszczędności oraz pokaże, że telematyka to nie kolejne obciążenie dla fleetmanagera, ale narzędzie ułatwiające zarządzanie pojazdami.

Omawiany test dotyczy modułu Analiza Stylu Jazdy. Jeśli chcesz się dowiedzieć jak działa ta technologia, odwiedź bazę wiedzy i blogowy artykuł – Analiza stylu jazdy – ogranicz wypadki, wydatki i ślad węglowy we flocie.

Jak przebiega test aplikacji Navifleet z modułem Analiza Stylu Jazdy?

Na początku warto podkreślić, że test jest całkowicie darmowy i niezobowiązujący. Oznacza to, że po 30 dniach tester sam podejmuje decyzję czy kontynuuje współpracę na szerszą skalę, czy jego drogi z Navifleet się rozchodzą. W ramach testu dostarczamy trzy lokalizatory GPS. Jeden dla kierownika floty, aby lepiej poznał  naszą technologię oraz dwa dla wybranych kierowców (dla najlepszego i najgorszego w ocenie fleetmanagera). Wybór kierowców znajdujących się na dwóch końcach subiektywnej klasyfikacji kierownika floty ma na celu wykazać jak duże mogą być różnice w spalaniu, popełnianych błędach i szeroko pojętym stylu jazdy. Dla maksymalnego uproszczenia procesu, w testach stosujemy urządzenia podłączane do gniazda zapalniczki, a ich przekazanie odbywa się na podstawie umowy użyczenia.

Podstawą do efektywnego przeprowadzenia próbnego wdrożenia jest ustalenie jego celu. W tym obszarze skupiamy się na potrzebach użytkownika i jego wiedzy na temat posiadanej floty. Mając takie informacje i znając możliwości naszej technologii, wspólnie z użytkownikiem określamy realny cel miesięcznego testu. Może to być redukcja spalania o 5% czy też poprawa oceny kierowców w wybranej kategorii. Takich wariantów jest wiele i są one dobierane indywidualnie.

Przed rozpoczęciem testu nie można zapomnieć o odpowiednim zaangażowaniu kierowców. Przede wszystkim należy przedstawić im aplikację Navifleet Driver, która przez kolejne 30 dni będzie ich informowała o popełnianych błędach i wyświetlała sugestie dotyczące stylu jazdy. Ponadto muszą oni zostać poinformowani o tym, co i w jaki sposób będzie oceniane. Niezbędne jest też zapewnienie o ochronie prywatności (zgodnie z zasadami RODO).

W trakcie testu użytkownik ma dostęp do wiedzy i wsparcia swojego opiekuna z Navifleet. Oznacza to, że może bez ograniczeń konsultować z nim każdy aspekt, który budzi jego wątpliwości. Pożądanym rozwiązaniem jest ustalenie cyklicznych spotkań z konsultantami Navifleet, którzy pomogą efektywnie poprowadzić cały proces i weryfikować bieżące wyniki. W taki sposób kierownik floty lepiej pozna technologię analizy stylu jazdy, a przecież między innymi temu ma służyć ten test.

W trakcie trwania testu kierownik floty za pomocą dedykowanych rankingów i wykresów monitoruje postępy swoich kierowców, weryfikuje jak przekłada się to na zużyte paliwo oraz doraźnie angażuje pracowników w tworzonych przez siebie wyzwaniach. Wymaga to minimalnego zaangażowa i z pewnością nie zaburzy rytmu dnia roboczego. Więcej o tym, jak weryfikować postępy kierowców przeczytasz w naszej bazie wiedzy.

Platforma dla kierownika floty

Co zyskasz dzięki testowi aplikacji Navifleet?

Trzydziestodniowy test doskonale eksponuje zalety telematyki. Przede wszystkim użytkownik otrzymuje wymierne dane dotyczące oszczędności, które udało się wygenerować przez ostatni miesiąc. Na tej podstawie w prosty sposób można wykonać kalkulację potencjalnych zysków dla całej floty w perspektywie pełnego roku użytkowania systemu telematycznego. Konkretne liczby to z pewnością coś, co zainteresuje zarząd.

Kalkulacja oszczędności, czyli najlepszy sposób na przekonanie zarządu do telematyki – w tym artykule zaprezentowaliśmy jak może wyglądać taka analiza.

Po trzydziestu dniach testu zauważalna jest również zmiana w podejściu kierowców do systemu telematycznego. Po takiej próbie przekonują się, że dzięki technologii analizującej styl jazdy mogą wyeliminować złe nawyki za kierownicą i w efekcie jeździć bezpieczniej oraz ekonomiczniej. Co więcej, dzięki funkcji trybu prywatnego, przestaną postrzegać nowoczesną technologię telematyczną  jako sposób na inwigilację.

Natomiast kierownik floty zobaczy, że automatyzacja pewnych procesów za pomocą telematyki to doskonały sposób ułatwienie sobie pracy. Jesteśmy przekonani, że niektóre obowiązki warto powierzyć technologii.

Podsumowanie

Trzeba pamiętać, że poprawa stylu jazdy to proces ciągły. Mimo to możemy zagwarantować, że po trzydziestodniowym teście flota odnotuje pierwsze oszczędności. Z doświadczenia wiemy, że jest to czynnik, który zadecydował o tym, że większość niegdysiejszych testerów, obecnie jest stałymi użytkownikami aplikacji Navifleet z technologią analizującą styl jazdy.

Skontaktuj się ze mną, jeśli chcesz zacząć generować oszczędności we flocie.

Piotr Wójcik

New Business Manager

+48 572 653 209

piotr.wojcik@navifleet.pl

Jacek Stężowski

Content Manager

Inżynier z lekkim piórem. Z przyjemnością łączę pasję do pisania i fascynację nowinkami technologicznymi.