Wyższe kary za brak OC – ile wynoszą i w jaki sposób ich uniknąć?

Od 1 stycznia 2021 wzrosła kwota kary, jaką trzeba zapłacić za brak OC. Nawet niewielkie opóźnienie może się wiązać z koniecznością uiszczenia wysokiej opłaty. Ile wynoszą nowe składki?Kary za brak OC w 2021Wysokość kary OC uzależniona jest od dwóch czynników – po pierwsze, od rodzaju nieubezpieczonego pojazdu, po drugie, od tego, jak długo „spóźniliśmy się” z opłatą. Nieco łagodniej traktowani są właściciele pojazdów, którzy jeżdżą bez OC tylko kilka dni – chociaż wysokość kary wciąż pozostaje wysoka.W przypadku samochodów osobowych, kary wynoszą:

  • 1120 złotych – jeśli auto nie posiada OC przez 1 – 3 dni
  • 2800 złotych – jeśli auto nie posiada OC przez 4 – 14 dni
  • 5600 złotych – jeśli auto nie posiada OC dłużej niż 14 dni.

Dla porównania w 2020 roku maksymalna kara wynosiła 5200 złotych – czyli dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto. Wzrost płacy minimalnej do 2800 brutto w 2021 wiąże się także z wzrostem stawek ubezpieczenia.W przypadku samochodów ciężarowych, autobusów oraz ciągników, kary są wyższe i wynoszą:

  • 1680 złotych – jeśli pojazd nie posiada OC przez 1 – 3 dni
  • 4200 złotych – jeśli pojazd nie posiada OC przez 4 – 14 dni
  • 8400 złotych – jeśli pojazd nie posiada OC dłużej niż 14 dni.

Najwyższa stawka ponownie uzależniona jest od płacy minimalnej – w tym przypadku wynosi jej trzykrotność.Jeśli chodzi o inne pojazdy – na przykład motocykle – kara wynosi odpowiednio 190 złotych (1 – 3 dni), 470 (4 – 14 dni) i 930 (powyżej 14 dni).Dodatkowe koszty?Poza karą, nakładaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, korzystanie z samochodu bez ważnego OC może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Po pierwsze – mandatem. Po drugie – koniecznością pokrycia kosztu ewentualnych szkód, powstałych podczas stłuczki czy wypadku, z własnej kieszeni. Jeśli kierowca spowoduje wypadek, UFG wypłaca osobom poszkodowanym należną im sumę… a następnie występuje o zwrot odpowiedniej kwoty przez sprawcę. Ta może być różna – i wahać się od kilkuset złotych do nawet ponad miliona, jeśli w wyniku zdarzenia „skasowano” kilka pojazdów.Jak widać, niewykupienie OC zwyczajnie się nie opłaca. Już jego kwota zazwyczaj jest znacznie niższa niż sama kara, a spowodowanie wypadku bez ważnego OC wiąże się z ogromną stratą finansową.Co zrobić, aby nie zapomnieć o OC?Jeśli posiadasz auto, które zostało ubezpieczone, ubezpieczenie zazwyczaj przedłużane jest automatycznie – wystarczy uregulować nową składkę. Ubezpieczyciel też zwykle wysyła powiadomienie o tym, że pierwszy okres OC dobiega końca. Wyjątki to np. sytuacja, w której wypowiadasz umowę, kupiłeś używane auto albo posiadasz ubezpieczenie krótkoterminowe.W przypadku floty, zwłaszcza dużej, zarządzanie ubezpieczeniami bywa bardziej problematyczne. W takich wypadkach pomocą mogą służyć systemy flotowe. Dzięki systemowi alertów (https://www.navifleet.pl/blog/kontrola-floty-firmowej-dzieki-alertom-i-powiadomieniom-z-systemu-navifleet/) menadżer floty może otrzymywać powiadomienia – np. o tym, że należy uregulować opłatę za OC albo zbliża się koniec okresu ubezpieczenia AC w danym aucie.

Jacek Stężowski

Content Manager

Inżynier z lekkim piórem. Z przyjemnością łączę pasję do pisania i fascynację nowinkami technologicznymi.