Wciśnij enter, aby wyszukać
Navifleet blog / Pojazdy ciężarowe  / Zdalny odczyt z tachografu i kontrola czasu pracy kierowcy w Navifleet

Zdalny odczyt z tachografu i kontrola czasu pracy kierowcy w Navifleet

Tachografy cyfrowe to urządzenia rejestrujące czas pracy i są instalowane w pojazdach o DMC powyżej 3,5 tony. W każdym takim pojeździe wyprodukowanym po 1 maja 2006 r. musi zostać zainstalowany tachograf cyfrowy, a więc alternatywa dla wypieranych tachografów analogowych, w których nośnikiem informacji były papierowe tarczki. Zapis tachografu to obecnie jedyne wiarygodne źródło informacji na temat aktywności kierowcy, a wszystkie zarejestrowane nadużycia upoważniają drogowe służby kontrolne do nałożenia na kierowcę oraz na przedsiębiorstwo, w którym pracuje wysokich kar pieniężnych.

Kiedy należy wykonać odczyt danych z tachografów cyfrowych i karty kierowcy?

Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych z dnia 23 sierpnia 2007 r.  oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie częstotliwości pobierania danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz warunków przechowywania tych danych to obowiązujące polskie akty prawne definiujący zasady wykonywania odczytów z karty kierowcy i pamięci masowej tachografu. W sprawie maksymalnych okresów na pobranie danych z tachografów cyfrowych i karty kierowcy głos zabrała również Komisja Europejska w Rozporządzeniu Komisji (UE) NR 581/2010 z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie maksymalnych okresów na wczytanie odpowiednich danych z jednostek pojazdowych oraz kart kierowców. Znajomość powyższych rozporządzeń jest bardzo ważna, ponieważ o ile zawartość rozporządzenia z 2010 r. mówiąca o tym, że pliki z karty kierowcy należy odczytywać co min. 28 dni, a pliki z pamięci masowej tachografu co min. 90 dni, o tyle zapisy z rozporządzenia z 2007r. nie są tak dobrze znane. Prócz 28 i 90 dni podmiot zajmujący się wykonywaniem transportu drogowego jest zobligowany do pamiętania również o tym, że dane z tachografów cyfrowych (pamięć masowa) należy pobrać natychmiast w poniższych trzech przypadkach:

 • przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innemu podmiotowi,
 • w sytuacji wadliwego funkcjonowania bądź uszkodzenia tachografu cyfrowego, umożliwiających jednakże pobranie zarejestrowanych w nim danych,
 • w przypadku wycofania pojazdu z tachografem cyfrowym z użytkowania.

W przypadku odczytywania danych z karty kierowcy, prawo definiuje również inne sytuacje, w których należy pamiętać o sczytaniu danych, jest to między innymi:

 • przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy;
 • przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz podmiotu wykonującego przewozy drogowe;
 • w przypadku utraty ważności karty kierowcy;
 • w oznaczonym terminie – w przypadku żądania przez uprawnione organy administracji publicznej lub uprawnione podmioty.

Jak działa zdalny odczyt danych z tachografów cyfrowych i karty kierowcy?

System Navifleet® umożliwia zdalny odczyt danych z tachografu cyfrowego oraz z kart kierowy umieszczonych w slocie 1 i 2 tachografu cyfrowego. Oznacza to, że bez wychodzenia z biura użytkownik ma możliwość odczytu danych z karty kierowcy lub pamięci masowej tachografu cyfrowego w pojeździe, który jest w dowolnym miejscu na ziemi z zastrzeżeniem że znajduje się w zasięgu sieci komórkowej. Aby system pobierania plików DDD z pojazdu działał zgodnie ze swoim przeznaczeniem, należy pamiętać o kilku punktach:

 1. W pojeździe musi zostać zamontowany lokalizator GPS Navifleet wraz z modułem TMR podłączanym do tachografu i umożliwiającym pobieranie plików z pamięci masowej i karty kierowcy.
 2. Do komputera w biurze, poprzez gniazdo USB musi zostać podłączony czytnik SmartCard Reader, a następnie w czytniku musi się znaleźć karta przedsiębiorstwa. Zabieg służy autoryzacji odczytu plików i stanowi niezbędny element procesu pobierania.
 3. Za pośrednictwem specjalnej aplikacji Navifleet® udostępnianej przez dział techniczny wraz z zamówionym dostępem do aplikacji mapa.navifleet.pl  należy wybrać odpowiednie opcje i rozpocząć pobieranie plików.
 4. Po pomyślnie przeprowadzonej autoryzacji, system Navifleet® rozpoczyna proces zdalnego pobierania plików DDD.

Jak działa pobieranie plików DDD z tachografu przy użyciu tachografu cyfrowego

Rys. 1 Zasada działania zdalnego odczytu plików DDD z karty kierowcy i pamięci masowej tachografu.

 

Jakie dane można odczytać po montażu urządzenia do odczytu plików DDD w pojeździe?

Tachografy cyfrowe są poddawane legalizacji, a więc każdorazowa ingerencja w okablowanie lub obudowę tachografu może doprowadzić do konieczności wykonania ponownej legalizacji. To wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz podejrzliwym spojrzeniem kontrolującego funkcjonariusza podczas kontroli drogowej. Aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów należy wykorzystać podłączenie do gniazda C (2 przewody) i gniazda D (1 przewód). Podłączenie do gniazda C w tachografie cyfrowym umożliwia prowadzenie zdalnego odczytu plików DDD z tachografu lub karty kierowcy. Potocznie tę parę przewodów nazywa się magistralą CAN tachografu. Gniazdo D zaś odpowiada za udostępnianie bieżących statusów pracy kierowcy. To właśnie dzięki podłączeniu do gniazda D jest możliwe śledzenie czasu pracy kierowcy zgodnie z rozporządzeniem WE nr 561 z 15 marca 2006 roku. System Navifleet® wykorzystuje odczyty z gniazda D do prognozowania dostępnego czasu jazdy kierowcy oraz rozliczania czasu prowadzenia pojazdu w cyklach 4,5-godzinnych, dobowym czasie prowadzenia oraz dwutygodniowym czasie prowadzenia. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu danych z gniazda D użytkownik systemu ma wgląd w odbywane obowiązkowe przerwy i odpoczynki, dzięki czemu kontrola czasu pracy kierowcy pozwala na dostosowanie wymagań spedycyjnych (czas rozładunku, czas załadunku). Więcej o zaletach wykorzystywania odczytu z tachografu pisaliśmy w artykule o kontroli czasu pracy kierowcy.

Wykres zarejestrowanej aktywności kierowcy w tachografie cyfrowym

Rys. 2 Zapis aktywności kierowcy z zastosowaniem reguły jednej minuty.

Informacje przekazywane za pośrednictwem gniazda D z tachografu do lokalizatora, a następnie do aplikacji Navifleet® zawierają również numer karty kierowcy, która aktualnie jest umieszczona w jednym lub drugim slocie. Dzięki tej przydatnej informacji istnieje możliwość rozróżnienia raportów i statystyk dla każdego kierowcy z osobna. Aplikacja do śledzenia pojazdów Navifleet® została wyposażona w funkcję identyfikacji kierowcy w pojeździe, dzięki czemu na głównej liście pojazdów spedytor doskonale wie, który pojazd jest prowadzony przez konkretnego kierowcę. Odczyt danych z tacho to również komunikaty o zbliżającym się limicie czasu prowadzenia pojazdu oraz o przekroczeniu dopuszczalnych norm. Ogromną zaletą tych komunikatów jest ich wiarygodność.

 

Co grozi za spóźniony odczyt danych z tachografu lub karty kierowcy?

Podstawowym aktem prawnym w Polsce definiującym sankcje nakładane na przewoźnika za naruszenie w obowiązku odczytania danych z karty kierowcy lub pamięci masowej tachografu jest Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Zgodnie z załącznikiem do ustawy naruszenie obowiązku wczytywania wymaganych danych z karty kierowcy i naruszenie obowiązku wczytywania wymaganych danych z tachografu cyfrowego wiąże się z nałożeniem kary w wysokości 500 zł za każde naruszenie. Co ciekawe, załącznik do ustawy określa także kilkanaście innych naruszeń, za które przyznawane są kary pieniężne, oto lista wybranych naruszeń:

 • 12.1. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem niewyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące – 3 000 zł
 • 12.3. Kontynuowanie przez kierowcę przewozu drogowego, po upływie dopuszczalnego okresu kierowania, pojazdem z zepsutym lub niewłaściwie działającym cyfrowym urządzeniem rejestrującym – 1 000 zł
 • 12.5. Wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie – 10 000 zł
 • 12.10. Naruszenie obowiązku wczytywania wymaganych danych z karty kierowcy – 500 zł
 • 12.11. Naruszenie obowiązku wczytywania wymaganych danych z tachografu cyfrowego – 500 zł
 • 12.13. Nieudostępnienie podczas kontroli w przedsiębiorstwie danych wczytanych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy, przechowywanych w przedsiębiorstwie – za każdy dzień  500 zł
 • 12.14. Samowolna ingerencja w dane zapisane w cyfrowym urządzeniu rejestrującym, na karcie kierowcy lub na karcie przedsiębiorstwa – 5 000 zł

 

Odczyt plików DDD z karty kierowcy i pamięci tachografu okiem przewoźnika

W tworzeniu aplikacji Navifleet® dbamy o to, by maksymalnie odciążać naszych klientów, dlatego tworząc system do odczytu plików zadbaliśmy o to, by wszystko było pod ręką. Wygodny interfejs w aplikacji dba o to, by użytkownik znał datę ostatniego odczytu i uniknął kary za spóźnienie, a bogaty panel podglądu czasu jazdy umożliwia bieżącą kontrolę kierowcy. Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu zapoznania się z dokładną ofertą na odczyt plików DDD z tachografu cyfrowego za pośrednictwem formularza kontaktowego po prawej stronie.

Bądz na bieżąco z nowymi artykułami
2 komentarze

Napisz komentarz